Skip to main content

Ludowcy mają pomysł jak rozwiązać kryzys w Sejmie. Jego fundamentem ma być spotkanie wszystkich liderów ugrupowań, które mają swoich przedstawicieli w Sejmie, w tym szefów Polski Razem Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski, przywrócenie zasad pracy w Sejmie mediów sprzed kryzysu i ponowne głosowanie nad budżetem.

PSL przedstawiło w czwartek zapowiadane Porozumienie Antykryzysowe, które pozwala obu stronom konfliktu wyjść z niego z twarzą. Składa się ono z trzech głównych punktów.

Spotkanie liderów
Pierwszym jest zwołanie przez marszałek Sejmu na początku stycznia spotkanie szefów partii obecnych w parlamencie. Oprócz marszałka i liderów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Kukiz ‘15, Nowoczesnej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, miałby w nim wziąć udział także szef Polski Razem Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro prezes Solidarnej Polski.

Głosowanie nad budżetem
Liderzy mieliby wspólnie zatwierdzić porozumienie antykryzysowe w myśl, którego 34. posiedzenie Sejmu w dniu 11 stycznia 2017 roku odbyłoby się na Sali Plenarnej, Sejm podjąłby uchwałę o powtórnym głosowaniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

– W ten sposób posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej zostało uznane za ważne, jednak ze względu na wagę przyjętych wtedy ustaw, zostały by one jeszcze raz przegłosowane – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Jak podkreśla lider ludowców, takie rozwiązanie umożliwia każdej ze stron pozostanie przy swoich stanowiskach, przy jednoczesny uzyskaniu kompromisu. Z chwilą podjęcia uchwały posłowie protestujący na sali plenarnej Sejmu odstąpiliby od protestu. Poprawki w sprawie budżetu nie byłyby głosowane blokami.

Powrót mediów
W kwestii pracy mediów obowiązywałyby zasady sprzed kryzysu parlamentarnym, w tym możliwość korzystania z jednorazowych dziennikarskich kart wstępu, także poza dniami posiedzeń Sejmu RP i Senatu RP.