Skip to main content

Po zielonych tygodniach poświęconych rolnictwu i przedsiębiorczości, PSL rozpoczyna kolejną akcję, tym razem poświęconą odnawialnym źródłom energii. Zielone tygodnie organizowane przez PSL to dziesiątki spotkań w całej Polsce, podczas których posłowie, senatorowie i samorządowcy PSL rozmawiają z Polakami o propozycjach programowych. Dotychczas w spotkaniach wzięło udział kilka tysięcy Polaków.

W Europie już prawie połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w Polsce to jedynie 16%. Aby to zmienić PSL od lat proponuje szereg zmian w prawie, które ułatwią rozwój zielonej energii, a co za tym idzie zwiększenie niezależności energetycznej naszego kraju.

Podczas swoich rządów obóz Zjednoczonej Prawicy podejmował decyzje niekorzystne dla rozwoju OZE, a co za tym idzie dla niezależności energetycznej Polski. Efekt – szalejące ceny źródeł energii, galopująca inflacja i niepewność Polaków co do tego jak przeżyć kolejny miesiąc to musi się skończyć mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Wśród działań PiS blokujących niezależność energetyczną Polski wymienić można ustawę antywiatrakową, zmianę zasad rozliczeń energii dla prosumentów oraz przeznaczenie dochodów ze sprzedaży uprawnień z ETS na inne cele niż rozwój OZE.

PSL promuje zieloną energię od blisko 30 lat. Było to obiektem kpin wielu środowisk, np. biopaliwa. Dziś widać, że nasza polityka miała sens. To za naszych rządów wprowadzono w UE zasadę solidarności energetycznej, fundusz modernizacyjny oraz bezpłatne prawa do emisji dla ciepłownictwa w dyrektywie o ETS. Wprowadziliśmy także program „prosument” sprzyjający rozwojowi zielonych źródeł energiimówił Andrzej Grzyb, poseł PSL odpowiedzialny za organizację Zielonego tygodnia OZE.

Wśród złożonych i przygotowanych przez PSL projektów ustaw znaleźć można –  odblokowanie ustawy wiatrakowej zgodnie z zasadą 10 korzyści (ustawowa możliwość zakupu energii

elektrycznej z elektrowni wiatrowej dla lokalnej społeczności zamieszkałej w 10H odległości od elektrowni wiatrowej po cenie wytworzenia), przywrócenie ustawy dotyczącej prosumentów, zmiana regulacji dotyczących wytwarzania energii PV na potrzeby własne firm,  program inwestycji 2500 biogazowni „Biogazownia w każdej gminie” czy program odbudowy sieci energetycznych i stacji transformatorowych.

Dziś jednym z najważniejszych zadań jest wprowadzenie zmian w prawie, które zniosą zasadę 10H, która skutecznie uniemożliwia rozwój OZE w Polsce. Zadziwiający jest opór rządzących wobec uniezależnienia energetycznego Polski i obniżenia cen energii – mówił Adam Jarubas, europoseł PSL.

Ludowcy podkreślają też konieczność zmian w koncernie ORLEN, który miałby na powrót stać się koncernem paliwowym a nie rozrywkowym, z pełną kontrolą po stronie Polski.