Skip to main content

Włączenie 32 gmin w obszar Warszawy będzie miało katastrofalny wpływ na rolnictwo i rozwój wsi. Tak uważa Zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej. Co więcej, zmiany administracyjne doprowadzą do wstrzymania funduszy na rozwój obszarów wiejskich.

Zdaniem samorządu rolniczego województwa mazowieckiego włącznie gmin w obszar miasta stołecznego Warszawa zahamuje rozwój istniejących gospodarstw rolnych i sołectw poprzez ograniczenie lub pozbawienie dostępu do pomocowych środków finansowych zagwarantowanych w PROW 2014-2020. Rolnicy stracą dotację na modernizację gospodarstw rolnych z funduszów unijnych.

Wstrzymane zostaną premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Znaczącą zostaną ograniczone pieniądze na budowę lub modernizację dróg lokalnych oraz na gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej. Zahamowane zostaną także inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, a także na ochronę zabytków i budownictwo tradycyjne.

Zmiana administracyjna i włącznie gruntów rolnych w granicach miasta stołecznego Warszawy, będzie poważnym zagrożeniem dla ich potencjału produkcyjnego. Znaczna część wysokiej klasy gruntów rolnych zostanie utracona na rzecz gruntów inwestycyjnych. Grunty rolne w gminach włączonych do metropolii Warszawa utracą tę ochronę i w prosty sposób będą mogły być wyłączone z produkcji rolnej i przeznaczane na cele inwestycyjne. Ze względu na dynamiczny rozwój urbanistyczny miasta tego procesu nie da się uniknąć.

Ponadto, niekorzystne zmiany dotkną wysokości podatków i opłat lokalnych. Najprawdopodobniej, zostaną one ujednolicone i podniesione do poziomu jaki obowiązuje w mieście.

Dlatego zarząd MIR uważa, że proponowana przez PiS zmiana będzie niekorzystana dla mieszkańców podwarszawskich gmin oraz rolnictwa na tym terenie. To kolejny głos krytykujący pomysł partii rządzącej. Wcześniej negatywnie na ten temat wypowiedzieli się samorządowcy i przedstawiciele lokalnych wspólnot.

Fot. K. Białoskórski / Sejm