Skip to main content

ASF, ptasia grypa, opóźnione dopłaty dla rolników, niskie ceny mleka, podnoszenie wieku emerytalnego dla rolników i wiele, wiele innych problemów. Kolejne porażki ministra Jurgiela nie pozostawiły św. Mikołajowi innej możliwości. Prezentem mogła być dziś tylko solidna rózga.

– Minister Jurgiel nie rozumie polskiej wsi. Pokazuje to swoimi kolejnymi działaniami. W trakcie kampanii PiS omamił rolników, a teraz ich kompletnie zostawił. Mam nadzieję, że ta nagroda go otrzeźwi – powiedział Miłosz Motyka, szef małopolskich struktur Forum Młodych Ludowców.

Zgodnie z tradycją św. Mikołaj przynosi grzecznym osobom prezenty, a niegrzecznym rózgę. Na taką właśnie rózgę za swoje działanie w Ministerstwie Rolnictwa zasłużył Krzysztof Jurgiel. Dzisiaj prezent wręczyli mu przedstawiciele Forum Młodych Ludowców.

Nadszedł czas, by minister Jurgiel przestał spać i zaczął pracować. – Zapaść w polskim rolnictwie jest widoczna i prowadzi do katastrofy. Chcemy być konstruktywni, dlatego oprócz rózgi chcemy przekazać ministrowi Jurgielowi program PSL. To jedyna szansa, aby wyprowadzić polskie rolnictwo z kryzysu. Tu są pokazane konkretne rozwiązania – mówił Emil Sawicki, członek FML na Mazowszu.

Niestety nikt z ministerstwa nie miał czasu spotkać się z przedstawicielami młodych Ludowców. Rózga i program zostały pozostawione w biurze podawczym Ministerstwa Rolnictwa. Pracownicy obiecali przekazać ministrowi nagrodę za ostatni rok pracy. Święty Mikołaj będzie uważnie patrzył na ministra przez kolejny rok…