Skip to main content

Sejm RP składa wyrazy najwyższego szacunku żyjącym żołnierzom Batalionów Chłopskich oraz oddaje hołd tym, którzy polegli za wolność Polski – głosi przyjęta Sejm Uchwała w sprawie uczczenia pamięci o BCh.


W ostatni czwartek, 12 października 2017 r., Sejm przyjął przez aklamację uchwałę autorstwa PSL w sprawie uczczenia twórców i żołnierzy Batalionów Chłopskich w 77. rocznicę ich powstania.

„W dniu święta żołnierzy Batalionów Chłopskich – chłopskiej armii Polskiego Państwa Podziemnego, synów i córek wsi polskiej, którzy pomni kościuszkowskiego hasła „Żywią i bronią” stanęli do otwartej walki z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość narodu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ich dowódcom i żołnierzom.” – głosi uchwała ludowców.

Czytaj także → 77. rocznica powołania Batalionów Chłopskich

– Budując wspólnotę narodową Polaków musimy pamiętać o Batalionach Chłopskich, nie tylko o Armii Krajowej i Żołnierzach Wyklętych. Musimy przywrócić o nich pamięć! Teraz przyszedł czas, aby zapomniana przez historię armia doczekała się swojego pomnika w Warszawie – wzywa Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

Bataliony Chłopskie zapisały jedną z najpiękniejszych kart w dziejach historii państwa polskiego. Są ważną częścią naszego wspólnego dziedzictwa i naszej wolności. Bataliony Chłopskie były drugą, po Armii Krajowej, siłą militarną w okupowanej Polsce. W walkę zaangażowało się niemal 170 tysięcy żołnierzy. 70 oddziałów partyzanckich i ponad 400 oddziałów specjalnych przeprowadziło kilka tysięcy akcji bojowych. Bataliony swoją działalność prowadziły również na Kresach Wschodnich, pod okupacją sowiecką i niemiecką.

6 października na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed pomnikiem „Ku chwale Batalionów Chłopskich” odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo chłopów walczących o niepodległą Polskę. Delegacja PSL złożyła także kwiaty przed grobem komendanta głównego i twórcy Batalionów Chłopskich – gen. Franciszka Kamińskiego.


W czasie II wojny światowej Bataliony Chłopskie były jednym z głównych filarów Polskiego Państwa Podziemnego, jako pierwsze przystąpiły do otwartej walki z niemieckim okupantem. Po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej i sfałszowanych wyborach, gdy władzę w kraju przejęli komuniści, żołnierze Batalionów Chłopskich byli prześladowani przez nowe władze. Bataliony Chłopskie skazano na zapomnienie.

Fot. Sejm