Skip to main content

Od miesięcy z różnych stron świata słychać wyrazy uznania dla zaangażowania Polaków w kwestii wsparcia uchodźców z Ukrainy. Stara prawda ludowa głosi jednak, że aby skutecznie pomagać innym,  musimy najpierw zaopiekować się sobą. A tutaj polityka rządu PiS rujnuje budżety Polaków. – Zwracamy się z Polski lokalnej z apelem o szybkie uruchomienie przez UE środków pomocowych. 1000 € na uchodźcę dla rodzin, przedsiębiorców, NGO-sów czy samorządów, które ich przyjmują. Żądamy debaty na ten temat w PE. Wspólnie z europosłem K. Hetmanem składamy taki wniosek – oświadczył prezes PSL, W. Kosiniak-Kamysz.

To już 72. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W wyniku wojny Ukrainę opuściło ponad 5 mln ludzi. Według danych Straży Granicznej od początku wojny naszą granicę przekroczyło już 3,19 mln osób.

Od miesięcy z różnych stron świata słychać jednak wyrazy uznania dla zaangażowania Polaków w kwestii wsparcia Ukrainy. Pomoc ta opiera się głównie na inicjatywach jednostek samorządu, fundacji i stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Działania rządu PiS są niewystarczające i spóźnione.

– Dziś niektórzy mówią o tym, by Polacy dostali Pokojową Nagrodę Nobla. To pokazuje jak w trudnych czasach pomocna dłoń jest możliwa. Jednak bez samorządu pomoc dla obywateli Ukrainy by się nie udała. Dziś, ta wspólnota zdała egzamin. Wielu zaryzykowało i zaczęło pomagać nie czekając na środki. Dobrze, że państwo dołącza do niesienia pomocy, ale samorządy potrzebują więcej funduszy – ocenił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Stara prawda ludowa głosi, że aby skutecznie pomagać innym,  musimy najpierw zaopiekować się sobą. A tutaj nieudolna polityka rządu PiS rujnuje budżety Polaków.

ℹ️ Czytaj więcej –> Inflacja pustoszy budżety Polaków

Dlatego ludowcy występują do Unii Europejskiej o uruchomienie środków pomocowych. Chodzi o kwotę 1000 € na uchodźcę. Pieniądze miałyby otrzymać rodziny, przedsiębiorcy, NGO-y oraz jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają pomocy naszym wschodnim sąsiadom.

– Zwracamy się z Polski lokalnej z apelem o szybkie uruchomienie przez UE środków pomocowych – 1000 € na uchodźcę dla rodzin, przedsiębiorców, NGO-sów czy samorządów, które ich przyjmują. Polska niesie pomoc i żądamy debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim. Wspólnie z europosłem Hetmanem składamy taki wniosek – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL zwrócił również uwagę na konieczność wdrożenia rozwiązań systemowych w zakresie integracji uchodźców z Polakami. Stwierdził, że potrzebna jest zdecydowana aktywność ze strony państwa i przygotowanie gospodarki przez rządzących do tego procesu.

– Potrzebujemy integracji społecznej uchodźców z Ukrainy. Rozmawiamy dziś z rodzinami przebywającymi w schronisku młodzieżowym w Rozdzielu o edukacji, nauce języka, podejmowaniu pracy czy pomocy psychologicznej. W tych aspektach brakuje zaangażowania państwa. Samorządy same nie dadzą sobie rady z tym wyzwaniem – podkreślił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.