Skip to main content

Samorządowcy z województwa śląskiego powołali regionalny oddział Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. To kolejny region, który dołącza do obrony małych ojczyzn.

Starostowie, członkowie zarządów powiatowych, radni wszystkich szczebli, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także przedstawiciele samorządu województwa śląskiego spotkali się 11 marca w Katowicach. Zebrani wyrazili sprzeciw wobec działań PiS, które zmierzają do centralizacji państwa i obniżenia znaczenia samorządów. Podczas spotkania powołano śląski oddział Ruchu Obrony Polskiej Samorządności.

– Gdyby nie samorząd Polska nie byłaby w miejscu, w którym jest dzisiaj – przypomniał wicemarszałek Województwa Śląskiego, prezes śląskiego PSL Stanisław Dąbrowa. Zebrani przypomnieli, że „Konstytucja gwarantuje nam podstawowy udział samorządu w zarządzaniu państwem. Natomiast praktyka aktualnych władz rządowych w zakresie samorządności jest niezgodna z ustawą zasadniczą”.

– Z tego wynika potrzeba utworzenia stowarzyszenia Ruchu Obrony Polskiej Samorządności i konkretnego działania w tym zakresie – wyjaśnił Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.

Samorządowcy podkreślali istotę zmian, które dokonały się w Polsce dzięki samorządom, a także zagrożonej dzisiaj zasady samostanowienia, która ma fundamentalne znaczenie dla demokracji. Zdaniem zebranych mieszkańcy gmin mają prawo do swobodnego wyboru swoich przedstawicieli na funkcje wójta, burmistrza czy prezydenta. Nie można im tego prawa odbierać.

Koordynatorem ROPS w regionie śląskim został starosta kłobucki Henryk Kiepura. Kiepura stwierdził, że ROPS powstał w trosce o sprawne funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce.

– Samorząd przez ostatnie 20 lat miał największy wpływ na rozwój naszych małych ojczyzn. Będziemy bronić prawa mieszkańców do samostanowienia, mieszkańców miejscowości, gmin ,powiatów i województw o swoich sprawach – zapewniał Henryk Kiepura.