Skip to main content

31 sierpnia to w historii Polski szczególna data wyznaczająca naszą drogę do wolności. Liderzy Trzeciej Drogi – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak- Kamysz oraz Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia mówili o znaczeniu i roli Solidarności w historii Polski, ale też o przyszłości, która na wartościach niesionych przez słowo solidarność powinna być tworzona. Władysław Kosiniak – Kamysz w swoim wystąpieniu odnosił się do ważnej dla nas wszystkich kwestii wspólnoty, dialogu i porozumienia, do których powinniśmy dążyć w duchu solidarności.

 

Prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz: 

„31 sierpnia to święto „Solidarności” związku zawodowego, który w 1980 roku dał nadzieję na wolność. To także święto solidarności między nami, między Polkami i Polakami, między rodakami. Ta wspólnota w rodzinach, w sąsiedztwie, w naszych miejscowościach, jest dzisiaj zagrożona i podważana. Nie możemy na to pozwolić. O tym będą te wybory. Czy chcemy odbudowy wspólnoty narodowej, społecznej, sąsiedzkiej, rodzinnej, czy chcemy pogłębiania podziału. To jest etos solidarności. Dzisiaj jako Trzecia Droga, mówimy dość niszczącym kłótniom, dość władzy, która kpi z obywatela, drenuje kieszenie i wyniszcza relacje międzyludzkie. Mówimy dość tym, którzy łamią zasady konstytucji, demokracji, wolności, praworządności, ale też niszczą prawo gospodarcze i utrudniają życie przedsiębiorcom i pracownikom. Mówimy dość takiemu traktowaniu wspólnoty społecznej i narodowej. To jest solidarność. Ksiądz profesor Józef Tischner, etyk, filozof, w książce „Etyka solidarności” pisał o sile dialogu, o tym, jak ważny jest dialog, rozmowa, porozumienie. Przekazał bardzo ważne słowa, że solidarność nie jest przeciwko komuś, solidarność jest z kimś i dla kogoś. To jest ruch Trzeciej Drogi. Solidarność z obywatelami, dla przyszłości Polski. To jest nasze zobowiązanie. To jest credo naszej koalicji, która łączy różne środowiska, bo solidarność stanowi nasz wspólny mianownik. Postulaty „Solidarności”, które związkowcy pokazali w gdańskiej stoczni, są wciąż aktualne. Między innymi odpartyjnienie stanowisk kierowniczych, zażegnanie kryzysu gospodarczego, które jest w Polsce konieczne. Tym powinien zająć się rząd. W tych postulatach są sprawy związane z dostępem do mieszkań, zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach i w przedszkolach. To postulaty o wolności mediów, ich niezależności i apolityczności. One dzisiaj nie straciły na aktualności, pomimo upływu lat. Jest potrzebna nowa solidarność. Nie jako organizacja, tylko jako wola Polaków do współpracy między sobą, w obliczu spraw bezpieczeństwa, spraw związanych z wolnością, demokracją i z poczuciem bycia gospodarzem we własnej ojczyźnie. Tego potrzebujemy. Od nas zależy, jaka będzie przyszłość Polski po 15 października. Czy będzie zbudowana na bazie solidarności i realizacji postulatów sierpniowych? Solidarność dała wolność Polsce, dała wolność Europie. Zburzyła mury podziału w naszej ojczyźnie, zburzyła mur berliński czy „żelazną kurtynę”. Pochylamy głowy z wdzięcznością nad wszystkimi bohaterami tamtym czasów, niezależnie, gdzie są dzisiaj. Z naszej wspólnej historii jesteśmy dumni. Chcemy też mówić o tych, którzy zapłacili dużą cenę w czasie transformacji, przełomu. Nie zawsze państwo pełniło dobrze swoją rolę. III Rzeczypospolita, już po kilkudziesięciu latach musi naprawić te błędy transformacji, kiedy nie wszystkim podała rękę, nie o wszystkich zadbała. To jest solidarność, która jest nam dzisiaj potrzebna. Trzecia Droga jest wdzięczna tym, którzy doprowadzili do wolności. Obiecuję naprawić krzywdy tym, którzy ponieśli koszty transformacji. Przyrzekam, że postulaty sierpnia 1980 roku, aktualne do dzisiaj, za czasów naszych rządów będą w pełni zrealizowane”