Skip to main content

Dzisiejsze spotkanie ministrów obrony Trójkąta Weimarskiego było momentem przełomowym dla przyszłości regionu. Planowane na 2025 rok wspólne ćwiczenia wojskowe na terenie Polski, rozszerzenie inicjatywy mobilności oraz zwiększone wsparcie dla Ukrainy stanowią kluczowe elementy dzisiejszych rozmów. Polska wyrasta na symbol solidarności i gotowości do wspólnego działania w dziedzinie obronności, podkreślając aspiracje do nowej roli w europejskiej polityce obronnej.

24 czerwca w Paryżu odbyło się kluczowe spotkanie ministrów obrony Trójkąta Weimarskiego, w którym uczestniczył Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej Polski. Decyzje podjęte podczas tego wydarzenia mają kluczowe znaczenie dla wzmacniania współpracy obronnej w regionie.

– Piszemy nową część historii trójkąta Weimarskiego. Przez 10 lat nie było takiego spotkania na tym poziomie. Wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Brakowało tego rodzaju spotkań, aby wiele uzgodnić w obszarach obronności w ramach UE i NATO – oświadczył wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że w obliczu wzrastających napięć geopolitycznych tego typu inicjatywy zwiększają stabilność i bezpieczeństwa w naszym regionie.

Wspólne ćwiczenia polsko-niemiecko-francuskie na terytorium Polski w 2025 r.

Głównym ustaleniem spotkania była organizacja wspólnych niemiecko-francusko-polskich ćwiczeń wojskowych na terytorium Polski w 2025 roku. Ta inicjatywa stanowi wyraz solidarności i gotowości do wspólnego działania najsilniejszych państw Europy w zakresie obronności.

– Wspólne ćwiczenia w 2025 roku sił zbrojnych Trójkąta Weimarskiego stają się faktem, a odbędą się w Polsce w przyszłym roku. Dziękuję za gotowość do tej współpracy – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wspólna inicjatywa rozszerzenia działań związanych z mobilnością

– Drugą istotną kwestią jest wspólna inicjatywa rozszerzenia działań związanych z mobilnością. Inicjatywa mobilności podpisana pomiędzy Polską, a Republiką Fderalną Niemiec i Królestwem Niderlandów, rozszerzona o państwa obserwujące, jak Belgia zwiększa swój potencjał przez deklarację o przystąpieniu do niej Francji. Nie ma dzisiaj skutecznej obrony bez mobilności – zaznaczył – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Mobilność jest kluczowym elementem strategii obronnej, pozwalając na dynamiczną i skuteczną obronę przed różnorodnymi zagrożeniami oraz umożliwiając adaptację do zmieniających się warunków taktycznych i strategicznych.

Potwierdzenie wspólnego wsparcia dla Ukrainy

Trzecim ważnym elementem spotkania było potwierdzenie wspólnego wsparcia dla Ukrainy.

– Jest wspólna zgoda, żeby NATO było bardziej zaangażowane. Chodzi dokładnie o efektywność podejmowanych decyzji oraz o szkolenia. Jest konieczne działanie, którego jestem wielkim zwolennikiem – podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił również ustalenia ministrów obrony Trójkąta Weimarskiego dotyczące zbliżającego się szczytu NATO w Waszyngtonie. Podkreślił, że Polska przeznacza około 4% budżetu na zbrojenia, co przekracza wymagane 2%. Zaznaczył, że sytuacja na wschodniej granicy Polski z Białorusią jest kluczowa dla Unii Europejskiej i NATO, podkreślając, że wypełnienie zobowiązania 2% przez wszystkie państwa sojusznicze nie podlega negocjacji.

To spotkanie nie tylko umocniło nasze więzi w Trójkącie Weimarskim, lecz podkreśliło także aspirację Polski do roli ważnego gracza w europejskiej polityce obronnej i troskę o bezpieczeństwo naszych obywateli i stabilność regionu.