Skip to main content

Zmiany wprowadzone przez PiS w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w Krajowej Radzie Sądownictwa, są jawnie sprzeczne z Konstytucją. Sądownictwo trzeba zreformować, ale w sposób ekspercki i obywatelski, a nie polityczny. – Dzisiejsze spotkanie w ramach „Okrągłego stołu ds. wymiaru sprawiedliwości”, w którym uczestniczą zarówno przedstawiciele organizacji sędziowskich jak i środowisk pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, ma pokazać kierunek zmian polskiego sądownictwa – powiedział wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.

W poniedziałek w Sejmie odbyło się posiedzenie „Okrągłego stołu ds. wymiaru sprawiedliwości” z udziałem prezesa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, parlamentarzystów klubu Koalicji Polskiej oraz ekspertów, przedstawicieli organizacji sędziowskich i środowisk poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości.

– Dzisiejsze spotkanie w ramach okrągłego stołu ds. wymiaru sprawiedliwości w którym uczestniczą zarówno przedstawiciele organizacji sędziowskich jak i środowisk pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, ma pokazać kierunek zmian polskiego sądownictwa – wskazał  wicemarszałek Sejmu.

[tweet id=”1406908688883929088″ align=”center”]

– Barbarzyńskie zawłaszczanie sądownictwa poprzez przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym oraz polityczne zsyłki i ataki na niepokornych sędziów i prokuratorów – to wszystko budzi coraz większy sprzeciw i odrazę społeczeństwa. Tzw. reforma wymiaru sprawiedliwości okazała się być reformą dla władzy, nie dla obywateli – podkreślił Piotr Zgorzelski.

Lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że można patrzeć z różnych pozycji, ale jedno jest pewne – potrzebna jest naprawa wymiaru sprawiedliwości.

– Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy w tą ideę współpracy, normalności i rozmowy uwierzyli. Możemy patrzeć na dane tematy z różnej strony, ale jedno jest pewne: jeżeli nie naprawimy wymiaru sprawiedliwości, zostanie tym pokrzywdzony każdy obywatel, który ma prawo do sprawiedliwości, do godnego reprezentowania i osądzenia przed sądem, do dochodzenia swoich praw. To obywatel jest podmiotem państwa polskiego, a nie władza  – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

[tweet id=”1406909601124126721″ align=”center”]

Ostatnie lata to postępujące obniżenie standardów prawnych i osłabienie niezależnych instytucji. Regulacje prawne przeforsowywane przez rządzących nie służą ochronie praw obywatelskich. Sprawy w sądach toczą się dużo dłużej, a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości radykalnie spadło. Sądownictwo jest systematycznie upolityczniane, co jest sprzeczne z konstytucyjnym trójpodziałem władzy.

– Zmiany wprowadzone przez PiS w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza w Krajowej Radzie Sądownictwa, są jawnie sprzeczne z Konstytucją. Sądownictwo trzeba zreformować, ale w sposób ekspercki i obywatelski, a nie polityczny – apelował prof. Władysław Teofil Bartoszewski.

Wymiar sprawiedliwości musi być uosobieniem niezależności, niezawisłości, a przez to bezstronności.

– Podstawą wymiaru sprawiedliwości jest niezawisłość i niezależność sędziowska. Polityczne awanse sędziów, które przeprowadza obecna władza, są szkodliwe dla całego systemu sądownictwa. Ingerowanie ministra sprawiedliwości w ten proces jest skandaliczne – stwierdził poseł Bartoszewski.

– Zaraz po spotkaniu, wyznaczymy terminy kolejnych posiedzeń, już stacjonarnych. Uwagi krytyczne przyjmujemy z pokorą, za uwagi, które posuwają nas do przodu i dają siłę do działania dziękujemy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie pełne energii, pełne emocji, ale także refleksji, szczególnie tych ze strony społecznej – podkreślił wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski.