Skip to main content

Jeszcze w tym roku najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Na rozwiązaniu skorzysta ok. 1,7 mln osób. – To jeden z projektów, które rząd zobowiązał się przyjąć w ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania. Dotrzymujemy słowa danego przedsiębiorcom – podkreśla minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przygotowało projekt przepisów, które wprowadzają wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Będą mogli skorzystać z nich najmniejsi przedsiębiorcy (w odniesieniu tylko do swoich składek), wpisani do bazy CEIDG, którzy odprowadzają składki na własne ubezpieczenia oraz za nie więcej niż 9 ubezpieczonych, oprócz samych siebie.

– Od początku pracy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii stawiamy na dialog z biznesem i rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Dla wielu małych przedsiębiorstw wysokość składek może być barierą utrudniającą im rozwijanie własnego biznesu. Chcemy takim sytuacjom zapobiegać, dlatego stworzyliśmy projekt tzw. wakacji składkowych. To jedna z korzystnych propozycji, która pomoże w rozwoju przedsiębiorstw i zwiększeniu ich atrakcyjności – mówi Krzysztof Hetman.

– Rolą państwa jest prowadzenie dobrze wyważonej polityki gospodarczej, która z jednej strony będzie eliminowała albo zmniejszała bariery w prowadzeniu firmy i wspierała przedsiębiorców, a z drugiej zapewniała bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych. Projekt wakacji składkowych realizuje oba te cele – zaznacza wiceminister Jacek Tomczak.

Założenia wakacji składkowych

Wakacje składkowe są rozwiązaniem dobrowolnym. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Dzięki wakacjom właściciel firmy wpisanej do CEIDG dostanie możliwość zwolnienia w jednym dowolnym miesiącu roku z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Rozwiązanie, jakie proponujemy, dotyczy wakacji od ubezpieczeń społecznych. Nie będzie ono obowiązywać osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zabiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników).

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody (roczne przychody nie mogą przekroczyć 2 mln euro).

Jak skorzystać?

Aby skorzystać z rozwiązania, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Przykładowo, jeśli będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie za pomocą profilu teleinformatycznego ZUS w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek złożony poza wskazanym okresem czasowym lub gdy dojdzie do zgonu wnioskodawcy przed jego rozpatrzeniem, nie zostanie rozpatrzony. Informacja o tym fakcie będzie dostępna w systemie teleinformatycznym.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców tzn. do 20. dnia następnego miesiąca.

Wakacje składkowe w liczbach

Szacujemy, że z wakacji będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób. Przewidujemy, że z rozwiązania przedsiębiorcy będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku. W latach 2024-2034 koszt rozwiązania wyniesie ok. 20,24 mld zł, a w 2024 r. ok. 1,64 mld zł.