Skip to main content

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących lądowej energetyki wiatrowej trafił do konsultacji społecznych i znalazł się w wykazie prac rządu. – Dotrzymujemy słowa! Przed nami konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe. Mix atom+OZE to gwarancja tańszego prądu i czystego środowiska – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Pod numerem UD89 projekt nowelizacji, niczym podmuch wiatru wkroczył na listę priorytetowych działań rządu. Zapowiada świeży powiew dla lądowej energetyki wiatrowej. Autorzy wskazują, że dotychczasowe przepisy, zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2016 roku, nie sprzyjały skutecznemu rozwojowi tej gałęzi energii odnawialnej. Teraz, w obliczu pilnej potrzeby zmian nadchodzi moment, by zrewidować restrykcyjne regulacje, które nakładały surowe zasady budowy farm wiatrowych w odległości dziesięciokrotności wysokości turbiny (10H).

Powiew świeżości, proponujący zmniejszenie tej odległości do 500 metrów, popycha do szybszej i bardziej dynamicznej budowy licznych wiatraków na lądzie. Dostosowane do współczesnych potrzeb branży, nowe przepisy stanowią fundament, na którym Polska może budować swoją przyszłość energetyczną.

Proponowane zmiany w ustawie obejmują:

  • Zniesienie zasady 10H: Nowe przepisy zrezygnują z ogólnej zasady 10H, wprowadzając bardziej elastyczne i korzystne warunki dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
  • Nowe zasady lokalizacji: Minimalna odległość od parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000 zostanie ustalona w metrach, zamiast sztywnej zasady 10H
  • Odległość od zabudowy mieszkaniowej: Nowa minimalna odległość między farmami wiatrowymi a zabudową mieszkaniową wyniesie 500 metrów
  • Zintegrowane Plany Inwestycyjne: Ustawa wprowadza możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych na podstawie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego
  • Ujednolicenie procesu planistycznego: Przepisy dotyczące planowania elektrowni wiatrowych zostaną zharmonizowane z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wsparcie dla społeczności lokalnych: Ustawa usprawni mechanizmy umożliwiające udostępnienie co najmniej 10% mocy elektrowni wiatrowych mieszkańcom w ramach prosumenta wirtualnego lub kooperatyw energetycznych

Według Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, lądowe farmy wiatrowe mogą dostarczyć do 15,8 GW mocy do 2030 roku. Dotychczasowe przepisy znacznie ograniczały dostępność gruntów pod takie inwestycje.

– Dotrzymujemy słowa! Projekt ustawy odblokowującej lądową energetykę wiatrową uzyskał wpis do wykazu prac rządu. Przed nami konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe. Mix atom+OZE to gwarancja tańszego prądu i czystego środowiska – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Przyłącz się do dyskusji i wesprzyj rozwój czystej energii w Polsce! Nowe przepisy wznoszą nas do przyszłości, gdzie energia odnawialna i atomowa będą współpracować na rzecz tańszego i czystszego prądu.

Znaczenie dla Polski

Nowe przepisy mają kluczowe znaczenie dla przyszłości energetyki w Polsce. Dzięki liberalizacji przepisów i odblokowaniu lądowej energetyki wiatrowej, Polska może znacząco zwiększyć swoją niezależność energetyczną, redukując jednocześnie emisję gazów cieplarnianych. Większa liczba farm wiatrowych przyczyni się do stworzenia tysięcy nowych miejsc pracy, rozwoju technologicznego i inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

Farmy wiatrowe są przyszłością czystej energii w Polsce. Umożliwiają osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych i energetycznych, zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej. W połączeniu z energią jądrową, farmy wiatrowe mogą zapewnić stabilne i tanie źródła energii dla polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Nowe regulacje prawne stworzą solidne podstawy do długoterminowego rozwoju zrównoważonej energetyki, przynosząc korzyści zarówno gospodarce, jak i środowisku.

Razem możemy zbudować zrównoważoną przyszłość dla nas wszystkich, z wiatrem wiejącym w nasze żagle!

Fot. MKiŚ