Skip to main content

Na wniosek Klubu Parlamentarnego PSL, Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą premiera rządu RP na uchodźstwie, prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka w 50-tą rocznicę jego śmierci. Uchwała została przyjęta przez aklamację.

W uchwale przeczytanej przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego PSL przypomina, że 13 grudnia 2016 r. mija 50. rocznica śmierci Stanisława Mikołajczyka, męża stanu, przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera Rządu RP na uchodźstwie. Stanisław Mikołajczyk należy do grona tych polskich polityków, dla których wolna, niepodległa, sprawiedliwa i demokratyczna Polska była dobrem najwyższym. Swoim życiem i działalnością dawał temu niezbite dowody.

W latach 1918-1919 uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, a w 1920 r. jako ochotnik brał udział w obronie ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. W 1937 r. kierował Wielkim Strajkiem Chłopskim wymierzonym przeciwko autorytarnym rządom sanacji. Do walki o niepodległość kraju stanął także w 1939 r.

Na emigracji jako premier rządu RP w Londynie zabiegał o należne Polsce miejsce wśród wolnych demokratycznych narodów Europy, nie zawsze znajdując zrozumienie i poparcie wśród własnych polityków i aliantów. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju i stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego, które dążyło do budowy państwa opartego na społecznej sprawiedliwości i rządzonego przez władze wybrane w demokratycznych wyborach.

Pełen wiary w lepszą przyszłość Polski wszedł w skład Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, uznanego przez aliantów jako reprezentacja narodu. Rząd ten w założeniu miał łączyć różne środowiska polityczne na rzecz odbudowy kraju. Mikołajczyk przegrał walkę o demokrację z totalitaryzmem komunistycznym. Zmuszony do wyjazdu na emigrację dalej walczył o wolną Polskę. Zawsze pozostawał wierny swoim przekonaniom.

W 50. rocznicę śmierci Stanisława Mikołajczyka Sejm RP oddaje hołd przywódcy ruchu ludowego i obrońcy demokracji.