Skip to main content

Związek Ochotniczych Straży RP, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe oraz Związek Młodzieży Wiejskiej podpisały porozumienie o współpracy na rzecz promocji sportu i edukacji.

– To ważny krok w kierunku rozwoju lokalnych społeczności. Dzięki tej umowie społeczność wiejska i osoby mieszkające w małych miasteczkach będą miały łatwiejszy dostęp do wydarzeń kulturalnych oraz sportowych – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. – Wspólna praca tych organizacji pozwoli podjąć nowe działania, które przyczynią się do rozwoju terenów wiejskich – dodał.

OSP, LZS i ZMW zobowiązały się wykorzystać swój potencjał ekspercki w celu propagowania działań i idei ludowych. Wymiana doświadczeń i wiedzy pozwoli wzmocnić podjęte przez nich projekty na rzecz obszarów wiejskich. Ma też poprawić standard życia ich mieszkańców. Nowe inicjatywy mają powstawać w całej Polsce – zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wojewódzkim i ogólnopolskim.

– Kiedyś sam byłem w LZS-ach, dlatego ta organizacja jest bliska mojemu sercu – powiedział Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej.

– Już od dłuższego czasu Związek Młodzieży Wiejskiej organizował przeróżne akcje, zarówno edukacyjne jak i sportowe, wspólnie z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i Ludowymi Zespołami Sportowymi. Teraz nasza współpraca została sformalizowana. To duży krok dla dalszego rozwoju –mówi Dariusz Suszyński, prezes Związku Młodzieży Wiejskiej.

Dodatkowo strony zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz równego dostępu do edukacji, miejsc pracy oraz dóbr kultury i sportu.