Skip to main content

Trzeba odbudować wspólnotę, trzeba pojednać Polaków, trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie. Zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. To jest wielkie zadanie, to jest wielka odpowiedzialność. Ale mamy siłę, mamy moc, mamy wiarę w to, że jesteśmy w stanie naszym dzieciom zanieść Polskę lepszą niż ją zastaliśmy – powiedział w Wierzchosławicach prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych ludowcy z całego kraju spotkali się w Wierzchosławicach przy grobie Wincentego Witosa, by uczcić pamięć przywódcy Ruchu Ludowego.

– To jest miejsce zadumy, refleksji, wyznaczenia kierunków, to jest miejsce, gdzie czerpiemy siły – mówi przed grobem Wincentego Witosa prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że mimo iż zmienił się świat, prawdy, którym kierował się Wincenty Witos takie jak szacunek do każdego człowiek czy umiłowanie ziemi ojczystej, nie zmieniły się.

Władysław Kosiniak Kamysz podkreśli w swoim przemówieniu konieczność odbudowy wspólnoty i pojednania Polaków.

– Trzeba przywrócić zaufanie obywatela do państwa, szacunek dla samorządności, współpracę i porozumienie. Zbudować mosty, a zburzyć mury podziałów między Polakami. To jest wielkie zadanie, to jest wielka odpowiedzialność. Ale mamy siłę, mamy moc, mamy wiarę w to, że jesteśmy w stanie naszym dzieciom zanieść Polskę lepszą, niż ją zastaliśmy i taką im zaniesiemy, taką im oddamy – lider ludowców.

Prezes PSL przypomniał hasło ‘Żywią i bronią, gospodarują i budują’. Mówił, że są to wartości bliskie ludowcom od czasów Witosa, które będą wyznaczały drogę nowemu rządowi.

– To są wartości, sprawy, kierunki działania którym od pokoleń jesteśmy wierni. Żywią i bronią, gospodarują i budują – to jest nasz program, to nasza filozofia. Nieprzypadkowo wypowiedziałem je przy mauzoleum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Stąd zawsze idą najważniejsze przekazy dla nas. Te hasło, to obszary, za które jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność – wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tegoroczne Zaduszki Witosowe odbyły się w przeddzień 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa i roku Wincentego Witosa ustanowionego z inicjatywy PSL przez Sejm i Senat.

– Walczyliśmy oto by imię Wincentego Witosa nie było splamione hańbą sądu brzeskiego i 25 maja 2023 roku Sąd Najwyższy w imieniu Rzeczpospolitej zmazał haniebny wyroku sądu brzeskiego i oczyścił pamięć Wincentego Witosa. Swej obietnicy w naszym wspólnym imieniu dochowałem – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

ℹ️ Czytaj więcej –> Nadchodzi czas Witosa!