Skip to main content

Zielony kolor na sztandarach zobowiązuje. PSL i Koalicja Polska chce zmieniać podejście do ekologii. Stąd pakiet ustaw „Zdrowa Zielona Polska” – powiedział w Sejmie na konferencji prasowej prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z zapowiedzią w piątek ludowcy złożyli w Sejmie projekty trzech ustaw związanych z programem „Zdrowa Zielona Polska”. Ich głównym celem jest wprowadzenie przepisów, dzięki którym recykling stanie się powszechną, ogólnodostępną normą.

– Składamy dziś ważny pakiet ustaw. Ważny dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń i środowiska. Zielony kolor na sztandarach zobowiązuje. PSL i Koalicja Polska chce zmieniać podejście do ekologii. Stąd pakiet „Zdrowa Zielona Polska” – powiedział w piątek na konferencji prasowej prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Sieć butelkomatów

Pierwsza z nich zakłada utworzenie systemu butelkomatów. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu „opłaty depozytowej” na puszki oraz butelki. Kupując napój płacilibyśmy dodatkową kwotę, która zostałaby zwrócona przy oddaniu opakowania do butelkomatu. Zwrotowi podlegałyby puszki oraz butelki o pojemności od 0,2l do 3l wyprodukowane ze szkła, tworzyw sztucznych lub aluminium. Zgodnie z założeniami Koalicji Polskiej, recyklomaty miałyby pojawić się w każdym sklepie o powierzchni powyżej 2000m2, a 80% kosztów ich zakupy oraz znakowania opakowań pokryłoby państwo. Według danych z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Holandii, Litwy, Estonii czy Danii, w których działa już system butelkomatów, nawet 91% oddanych w ten sposób opakowań podlega recyklingowi.

– Proponujemy wprowadzenie butelkomatów. One stają się coraz bardziej popularne. Wesprzyjmy ten trend. Państwo zwróci 80% kosztów zakupu takiego urządzenia – podkreśla posłanka Urszula Pasławska.

Oznaczenia na opakowaniach

Kolejna ustawa zobowiązuje producentów do umieszczenia na opakowaniu symbolu wskazującego odpowiedni kosz na odpady.

  • do zbierania papieru – kolor niebieski,
  • do zbierania metalu, plastiku i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty,
  • dla opakowań szklanych – kolor zielony,
  • dla biodegradowalnych odpadów z gospodarstw domowych – kolor brązowy,
  • dla odpadów zielonych – kolor szary,
  • dla odpadów zmieszanych – kolor czarny.

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w naszym kraju produkuje się rocznie ok. 6 mln ton opakowań, a statystyczny Polak zużywa średnio 160 kg pojemników każdego roku. Ponadto, aż 45% wszystkich odpadów powstaje w gospodarstwach domowych. Z tego 66% Polaków deklaruje, że segreguje odpady, ale tylko 15% robi to prawidłowo.

Konsekwencją złej segregacji jest nie tylko negatywny wpływ na środowisko, ale także koszty, które obciążają polską gospodarkę o dodatkowe 447,88 mln zł rocznie.

– Koszty odpadów są coraz wyższe. Wiemy to wszyscy, płacąc coraz więcej za ich wywóz. Ułatwienia w segregacji, ograniczenie plastiku czy recyklomaty to oszczędność i wyraz dbania o środowisko – zaznaczył poseł Andrzej Grzyb.

 

Koniec foliowych torebek w sklepach

Trzeci projekt ludowców dotyczy zaprzestania produkcji plastikowych toreb dostępnych w sklepach. Po przyjęciu ustawy używalibyśmy opakowań wyłącznie przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację.

Zgodnie z założeniami od 1 lipca 2021 – 50% toreb musiałoby spełniać określone w projekcie wymogi, a od 1 stycznia 2022r. korzystalibyśmy tylko i wyłącznie z toreb nadających się do odzysku. Obecnie, na terenie UE niecała jedna trzecia wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych poddawana jest recyklingowi. Co więcej, stale rosnąca, produkcja i spalanie tworzyw sztucznych przyczynia się do emisji CO2, co w skali świata wynosi ok. 400 mln ton rocznie.

– Zastąpienie plastikowych opakowań torbami biodegradowalnymi jest szansą dla polskiego rolnictwa. Takie torby można wykonać z produktów rolnych – podkreśla posłanka Urszula Pasławska.