Skip to main content

W dobie dynamicznych zmian klimatycznych i wyzwań ekologicznych, troska o naszą planetę staje się priorytetem. Zrównoważony rozwój to koncepcja, która łączy ochronę środowiska z postępem gospodarczym i społecznym. Działania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 są doskonałym przykładem, jak możemy wspólnie przyczynić się do poprawy jakości życia, ochrony zasobów naturalnych oraz zapewnienia stabilności ekosystemów.

 

Przypominamy, że do 31 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej okazji, aby wesprzeć swoje działania na rzecz środowiska!

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe przyznawane jest w ramach następujących interwencji:

  • Zalesianie gruntów rolnych: Przekształć nieużytki rolne w lasy, popraw jakość powietrza i ochroń glebę przed erozją. Zalesianie to krok w stronę zrównoważonego rozwoju, który przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i lokalnym społecznościom.
  • Tworzenie zadrzewień śródpolnych: Popraw mikroklimat obszarów rolniczych, chronij uprawy przed wiatrem i zwiększ retencję wodną. Tworzenie zadrzewień śródpolnych wspiera różnorodność biologiczną, tworząc nowe siedliska dla dzikiej fauny i flory.
  • Zakładanie systemów rolno-leśnych: Połącz uprawy rolne z elementami leśnymi, aby zwiększyć produktywność gruntów, poprawić gospodarkę wodną i ochronić glebę. Systemy rolno-leśne to innowacyjne rozwiązanie na rzecz trwałego i stabilnego ekosystemu.
  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych: Wzbogacaj skład gatunkowy swoich lasów, aby zwiększyć ich odporność na choroby i szkodniki. Wzrost bioróżnorodności poprawia funkcje ekosystemowe i wspiera ochronę rzadkich gatunków.

Te działania są wyrazem dbałości o środowisko naturalne, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony zasobów naturalnych. Dążymy do stworzenia stabilnych i zdrowych ekosystemów, które będą chronić nasze przyszłe pokolenia przed zagrożeniami klimatycznymi. Projekt ten ma na celu nie tylko bezpośrednią ochronę przyrody, ale także długoterminową poprawę klimatu poprzez zwiększenie zalesienia, sekwestrację dwutlenku węgla oraz ochronę różnorodności biologicznej.

Czy nie chciałbyś być częścią tej zmiany?

Aby złożyć wniosek, należy to zrobić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie elektronicznie – przez aplikację eWniosekPlus – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Nie czekaj, złóż wniosek już dziś i przyczyń się do ochrony naszego środowiska oraz poprawy klimatu! Zapraszamy wszystkich do działania na rzecz lepszego jutra!