Skip to main content

500 zł dla seniorów, zasada „Złotówka za złotówkę”, Fundusz Klęskowy dla poszkodowanych rolników, większe pieniądze na ochronę zdrowia oraz 50 tys. zł dla każdej gminy na obchody 100-lecia niepodległości – to najważniejsze poprawki ludowców do budżetu na 2018 rok.


Dzisiaj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu budżetu na 2018 rok. Posłowie PSL złożyli szereg poprawek do rządowego projektu, upominając się tym samym o Polaków wykluczonych przez PiS.

Poprawki PSL dotyczyły problemów polskich rodzin, seniorów, rolników oraz samorządów. Ludowcy zaproponowali także przekazanie dodatkowych pieniędzy dla gmin z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i na walkę ze smogiem.

Złotówka za złotówkę w 500+

Politycy PiS wprowadzili w życie przepisy, które bardziej restrykcyjnie podchodzą do wypłaty świadczenia z programu 500+. W zeszłym roku polskie rodziny z programu 500+ musiały zwrócić sumie 30 mln zł. W wielu przypadkach przyczyną jest nieznaczne przekroczenie progu dochodowego. Problem szczególnie boleśnie dotyka samotnych rodziców. Wiele z tych przypadków można uniknąć wprowadzając zasadę „Złotówka za złotówkę”. O tym rząd PiS jednak nie chce słyszeć.

Więcej → 500+ dla dodatkowych 400 tys. rodzin? Wiemy jak to zrobić!

500+ dla seniorów

Waloryzacja rent i emerytur jest najniższą od lat, dlatego PSL konsekwentnie walczy z PiS o podwyższenie świadczeń dla seniorów. Pierwsze kroki w tej sprawie zostały podjęte już w kwietniu ubiegłego roku. Ludowcy złożyli poprawkę do budżetu, która przyznaje stały dodatek emerytom i rencistom. Środki w wysokości do 500 zł wypłacane byłyby rokrocznie w grudniu. Taki dodatek pozwoli starszym i chorym osobom godnie spędzić święta.

Więcej → Ludowcy proponują: dodatek dla seniorów

Dodatkowym wsparciem dla seniorów zdaniem ludowców byłoby także wprowadzenie dodatku energetycznego dla najbiedniejszych emerytów. Ludowcy na ten cel chcą przeznaczyć w sumie 250 mln zł.

Likwidacja abonamentu

Więcej w naszych portfelach zostałoby również dzięki likwidacji abonamentu. Taką propozycję złożyli ludowcy. Ponad 67 proc. Polaków nie chce płacić daniny – wynika z badań Międzynarodowej Agencji Mediowej MEC. Ludowcy chcą, aby Telewizja Polska oraz Polskie Radio były utrzymywane m.in. z dotacji budżetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 750 mln zł. Oprócz tego finansowanie zapewniałyby dobrowolne wpłaty osób fizycznych, obrót prawami do audycji oraz z reklam i audycje sponsorowane.

Więcej → Ludowcy proponują: zlikwidujmy abonament RTV

Pomoc dla rolników

PSL nie pozwoli pozostawić rolników samych z problemami, których nie umie rozwiązać minister Jurgiel. Plagą, która rujnuje dzisiaj polskie rolnictwo szczególnie dotkliwie jest wirus Afrykańskiego Pomoru Świń. PSL proponuje wpisanie do budżetu dodatkowego miliarda złotych na straty spowodowane ASF. Środki te powinny być przeznaczone na wsparcie służb weterynaryjnych w walce z wirusem, jak również na wypłatę realnych odszkodowań, a nie na pozorowaną pomoc. Chodzi o specustawę, która pozwoli na realne odszkodowania dla osób, które ucierpiały w wyniku klęski ASF.

Więcej → ASF w kolejnym województwie. Rolnicy mają dość

Kolejną ważną sprawą dla ludowców jest wprowadzenie funduszu klęskowego. W codziennym życiu mamy różnego rodzaju klęski w rolnictwie, jak i klęski żywiołowe, które dotknęły północną Polskę i Bory Tucholskie. 1 mld 850 mln to jest suma, która według ekspertów PSL powinna zabezpieczyć na przyszły rok ofiary tego rodzaju zdarzeń.

To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Jeżeli komuś dzieje się krzywda, jeśli ktoś traci swoje miejsce do życia, to musi uzyskać realną pomoc od państwa.

Poprawa systemu ochrony zdrowia

Wszyscy wiemy, że zdrowie to najwyższa wartość. Tymczasem w systemie ochrony zdrowia panuje brak stabilności finansowania i coraz mniej rąk do pracy. Lekarze masowo wypowiadają umowy, a funkcjonowanie i dostępność wielu placówek dla pacjentów jest zagrożona. Ludowcy domagają się zwiększenia środków do 24 mld zł na poprawę systemu ochrony zdrowia oraz rezerwy celowej przeznaczonej na podwyżki dla lekarzy rezydentów i stażystów w wysokości 300 mln zł.

Więcej → Budżet do poprawy. PSL: Więcej środków na służbę zdrowia

Narodowy Program Antysmogowy

Kolejnym problemem, o którym PiS przypomina sobie tylko zimą jest smog. Z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie 45 tys. Polaków. Mimo obietnic nie ma wprowadzonych rozwiązań w tym zakresie. Na stworzenie systemu walki o czyste powietrze ludowcy domagają się zagwarantowania 2 mld zł w budżecie.

Więcej → Kosiniak-Kamysz: Stwórzmy koalicję antysmogową

Wsparcie samorządności

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego święta powinny być powszechne. Dlatego PSL postuluje, by każda gmina otrzymała na ich organizację 50 tys. zł z budżetu państwa. Gminy doskonale wiedzą, czego potrzebują mieszkańcy. Dajmy wszystkim Polakom cieszyć się tą piękną rocznicą według ich potrzeb.

Więcej → 50 tys. zł dla gmin na 100-lecie niepodległości

Rozwój Polski lokalnej opiera się między innymi na rozbudowie nowoczesnego systemu transportowego i komunikacyjnego. Dlatego PSL proponuje zagwarantowanie 400 mln zł na program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Gospodarze małych ojczyzn doskonale spożytkują te środki, tak by przysłużyły się nam wszystkim.

Cechą szczególną samorządu jest niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach. Pozarządowe, oddolne inicjatywy obywatelskie reprezentuje m. in. trzeci sektor, dla którego PSL chce przekazać 200 milionów złotych. To olbrzymie wsparcie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zdaniem ludowców środki te powinny być przekazane Rzecznikowi Praw Obywatela, co zapewni im apolityczność. Dzięki oddolnym, samodzielnym inicjatywom obywateli, wszyscy Polacy czują się bezpiecznie i u siebie.