Skip to main content

Dr Czesław Siekierski został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Wyboru eurodeputowanego PSL dokonano przez aklamację. Jego kadencja będzie trwała 2,5 roku.

To wielkie wyróżnienie. – Na drugą połowę kadencji przypadają bardzo ważne prace w Komisji Rolnictwa. Dokonamy oceny wdrażania reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2013 r. – zapowiedział europoseł PSL. – Ważnym kierunkiem jest przygotowanie założeń kolejnej reformy WPR, czekającej nas po roku 2020 – wyjaśnił.

– Z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego ważne jest, że utrzymujemy kluczową pozycję w Komisji Rolnictwa – mówi Andrzej Grzyb, przewodniczący delegacji ludowców w PE. – Dzięki temu łatwiej będzie dbać w Brukseli o polskich rolników i Polskę lokalną – dodaje.

Uczestnictwo w pracach komisji daje Polsce realny wpływ na decyzje Unii Europejskiej związane z rolnictwem. PSL w Europarlamencie wciąż będzie zabiegało, by jeszcze większe wsparcie docierało do polskiego rolnictwa i polskiej wsi. Przewodnictwo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w PE ma bowiem zasadnicze znaczenie dla ochrony przyszłości rolnictwa i życia na obszarach wiejskich w całej Europie.

Jest to tym bardziej ważne, że PiS wymachuje szabelką w kraju, ale już w Brukseli wywiesza białą flagę. Od początku swoich rządów za zewnętrznego wroga uznało UE. Cierpi na tym przede wszystkim polska wieś i rolnicy.

Fot. Europejska Partia Ludowa (EPL)