Skip to main content

Bezpieczeństwo Polski i Litwy jest nierozerwalnie połączone. „Bezpieczna Polska to bezpieczna Litwa, bezpieczna Litwa to bezpieczna Polska.” To przesłanie wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, wygłoszone podczas spotkania z ministrem obrony Litwy w Wilnie, podkreśla wagę współpracy w obronie naszych granic.

Obecność dobrze przeszkolonych żołnierzy, wyposażonych w nowoczesny sprzęt wojskowy, jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wizyta szefa MON na Litwie 3 lipca br. była okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń.

Wicepremier podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom i żołnierzom za ich nieocenioną pracę w ochronie granic Unii Europejskiej i NATO.

– Chciałbym podziękować wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom, żołnierzom, którzy wspólnie chronią granicy. Chronicie granicy Unii Europejskiej, chronicie granicy NATO. To jest wasza wielka odpowiedzialność, z której się we wspaniały sposób wywiązujecie – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polska i Litwa nieustannie wzmacniają swoje siły na granicy z Białorusią, która jest celem operacji hybrydowej reżimu Łukaszenki. Wspólnie budujemy „Tarczę Wschód” i litewską linię obrony, tworząc solidną ochronę dla całej wschodniej flanki NATO. To największa operacja umacniania granic od 1945 roku, a jej realizacja jest priorytetem na lata 2024-2028. Nasza współpraca to nie tylko działania na rzecz bezpieczeństwa, ale również wsparcie dla Ukrainy i zabieganie o realizację zobowiązań sojuszniczych przez państwa NATO.

Razem z Litwą możemy jeszcze skuteczniej chronić nasze granice. Współpracujemy, wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami, aby wspólnie budować silniejsze i bezpieczniejsze granice. Działania Polski i Litwy są przykładem dla innych krajów sojuszniczych – pokazujemy, że tylko razem możemy osiągnąć więcej.

– To nasze spotkanie jest ważnym punktem w przygotowaniu do przyszłotygodniowego szczytu NATO. Kilka spraw, które podjęliśmy to przede wszystkim bezpieczna granica. Granica wschodnia Unii Europejskiej, wschodnia flanka NATO. Bezpieczna przed bandytami, którzy chcą ją przekroczyć, którzy dzisiaj atakują polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, ale tak samo mogą stanowić zagrożenie dla Litwy, Łotwy, Estonii czy Finlandii. Będziemy razem zabiegać o to, żeby sprawa granicy wschodniej Unii Europejskiej i NATO była sprawą wszystkich państw sojuszniczych. Nie tylko tych, które graniczą. Polska i Litwa oczekuje finansowego zaangażowania Unii Europejskiej w ochronę granicy, budowę Tarczy Wschód oraz linii litewskiej i linii bałtyckiej – podkreślił wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.