Skip to main content

Cykl konferencji programowych dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki, sejmik sejmików czyli zjazd radnych wojewódzkich z całego kraju, projekt wzmacniający uprawnienia sołtysów – to tylko część planów, jakie PSL ma na jesień. Ludowcy zapowiadają, że po żniwach ruszają do ofensywy na wszystkich frotach.

Ofensywa PSL rozpocznie 25 sierpnia spotkaniem w Sali Kolumnowej Sejmu nt. przyszłości szkolnictwa. Oprócz przedstawienia opinii na temat reformy edukacji zaprezentowany ma zostać pomysł ludowców na rozwój szkolnictwa zawodowego. – Obecnie projekt jest dopracowywany i konsultowany – mówi prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

PSL chce rozmawiać przede wszystkim z samymi nauczycielami. Wspólnie z pedagogami ludowcy chcą stworzyć rozwiązania korzystne dla polskiej edukacji. Lokalni liderzy partii mają zadbać o to, by na spotkaniach obecni byli przedstawiciele środowiska nauczycielskiego z każdego powiatu. Prezes PSL zapowiedział, że o udziale w spotkaniu chce rozmawiać także z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Obecni mają być także samorządowcy i eksperci, m.in. b. wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.

PSL chce spotkać się także z przedstawicielami świata nauki, środowiskiem akademickim, a na kolejnej konferencji ze środowiskiem medycznym. – 1 października chciałbym się spotkać z seniorami, emerytami i rencistami, być może z udziałem Związku Emerytów i Rencistów. Dochodzą niepokojące informacje, że w tym roku nie odbędzie się Parlament Seniorów. Wspólnie możemy stworzyć przestrzeń do dyskusji dla seniorów – mówi prezes Kosiniak-Kamysz.

Ważną inicjatywą planowaną przez PSL jest „Sejmik sejmików”, który w Łodzi organizują wiceprezes PSL Dariusz Klimczak i przewodniczący sejmiku łódzkiego Marek Mazur. Zaproszeni mają zostać radni wojewódzcy z całego kraju. Samorządowcy chcą w ten sposób zademonstrować sprzeciw wobec zapędów władz centralnych, które odbierają samorządom, kolejne kompetencje lub dostaje nowe zadania, ale bez ich finansowania.

Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że posłowie PSL złożą w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Szef Ludowców powiedział, że miałby on wzmocnić pozycję sołtysów m.in. umożliwiając im występowanie o granty, a także wprowadzić dla nich niewysokie wynagrodzenie, które liczyłoby się do stażu emerytalnego. – Ta ustawa jest przygotowywana i we wrześniu zostanie złożona w Sejmie – zapowiedział prezes PSL

Ludowcy szczególnie będą zabiegać o inicjatywę dotyczącą przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez rolników. Projekt jest już w Sejmie. Kolejnym ważnym postulatem jest umożliwienie przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek. Pod koniec lipca odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu „Dobra emerytura, 40 lat stażu pracy” wspieranego przez PSL.

Po wakacjach ludowcy będą też kontynuowali prezentowanie swojego programu gospodarczego.

Kulminacja jesiennej inicjatywy będzie miała miejsce 19 listopada na kongresie partii. To tam zostanie wybrany szef partii na kolejne cztery lata. Obecny prezes partii ma jasną deklarację w tej sprawie. – Będę startował – zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz.