Skip to main content

PSL składa własny projekt noweli Prawa Łowieckiego. – Przepisy zaproponowane przez rząd nie satysfakcjonują ani myśliwych, ani rolników – stwierdził na konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.


Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zapowiedzieli złożenie własnego projektu noweli Prawa łowieckiego. Zdaniem ludowców, propozycja rządzących nie jest satysfakcjonująca ani dla myśliwych, ani dla rolników. Według nich rolnicy nie będą otrzymywali kwot adekwatnych do poniesionych strat.

Projekt ludowców zakłada m.in. uproszczenie procedury szacowania i wypłaty odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone w uprawach przez dziką zwierzynę. Zgodnie z ustawą PSL, szacowaniem wysokości odszkodowań ma się zająć Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie, tak jak do tej pory, komisje złożone z rolników i myśliwych. Ludowcy chcą by środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie państwa.

– To państwo powinno w tym przypadku wziąć największą odpowiedzialność – stwierdził poseł Mirosław Maliszewski. Dodał, że wszystkie dotychczasowe propozycje związane z usuwaniem szkód łowieckich „okazały się nieskuteczne”

Propozycje zmian w przepisach Prawa Łowieckiego to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który wskazał na niedostateczną ochronę praw właścicielskich w dotychczasowych przepisach. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich czy w czasie polowań na ich terenie.