Skip to main content

Dzięki staraniom Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sejm przyjął uchwałę, w której po raz pierwszy mordowanie Polaków na Wołyniu w latach 1942-1944, przez nacjonalistów ukraińskich, zostanie nazwana oficjalnie ludobójstwem.

PSL od wielu lat domagał się by ofiary tej straszliwej rzezi. Dziś wreszcie Sejm uchwalić, że 11 lipca zostanie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

– Ponad 90 proc. ofiar na Wołyniu to byli chłopi. Dlatego PSL jako partia ludowa miała moralny obowiązek by tę straszną zbrodnię nazwać ludobójstwem – podkreśla Piotr Zgorzelski, poseł PSL i członek komisji. – Nie było to proste, bo część polityków opozycji jak i partii rządzącej, w imię poprawnych stosunków z Ukrainą, była gotowa poświęcić pamięć o bestialsko pomordowanych mieszkańcach wsi wołyńskich. Mottem naszej uchwały są słowa „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”, one najlepiej oddają intencję naszych działań – dodaje poseł PSL.

Według definicji ludobójstwo jest zbrodnią przeciw ludzkości i nie podlega przedawnieniu. W uchwale możemy przeczytać m.in. że ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane zgodnie z prawdą historyczną ludobójstwem.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej bestialsko zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów.

Wyraził też najwyższe uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej, oraz apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi.

Sejm ustanowił dzień 11 lipca – rocznicę apogeum zbrodni – Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Izba wzywa do ustalenia miejsc bratobójczych zbrodni i ich oznaczenia, zapewnienia godnego pochówku wszystkim odnalezionym ofiarom, oddania należnej czci i szacunku niewinnie zamęczonym i pomordowanym, sporządzenia pełnych list ofiar.

Posłowie wyrazili też szacunek i wdzięczność Ukraińcom, którzy narażając własne życie, ratowali Polaków, oraz zaapelowała do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomniał również postawę znacznej części ludności ukraińskiej, która odmawiała udziału w napadach na Polaków.

Posłowie złożyli podziękowania Kresowianom i ich potomkom oraz ludziom dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy, kierując się mottem „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”.

Uchwała została zakończona słowami:

Jan Paweł II „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na wzajemnym szacunku, braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”.