Skip to main content

Integracja europejska w kwestii bezpieczeństwa, inwestycje w zdrowie i energetykę, naprawienie Zielonego Ładu i rozwój technologiczny. Trzecia Droga zaprezentowała listę wspólnych spraw w Parlamencie Europejskim. Priorytetami bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy Polski.

Liderzy Trzeciej Drogi – wicepremier, minister obrony, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i przewodniczący Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaprezentowali we wtorek na konferencji prasowej listę wspólnych spraw, tj. najważniejszych zobowiązań i gwarancji programowych, o które będą zabiegać w Parlamencie Europejskim.

1. Europa przygotowana do obrony swoich granic
Jednym z najważniejszych punktów programu Trzeciej Drogi jest integracja europejska w kwestii bezpieczeństwa, zapewnienie odpowiednich środków na potrzeby przemysłu obronnego w Polsce i Europie.

Czas na unijne inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Będziemy działać na rzecz zwiększenia Europejskiego Funduszu Obronnego. Zadbamy o to, żeby środki niewykorzystane z Funduszu Odbudowy przeznaczyć na zwiększenie zdolności obronnych Unii Europejskiej, a także remont i budowę schronów i miejsc bezpiecznych. Postawimy na uszczelnienie granic Europy, by były odporne na ataki hybrydowe i niekontrolowany napływ imigrantów.

W tym celu przedstawiciele Trzeciej Drogi będą dążyć do zabezpieczenia odpowiednich środków dla przemysłu obronnego w Polsce i w Europie.

– Celem będzie odtworzenie zdolności produkcyjnych, zbudowanie nowych fabryk amunicji czy danie szansy na samowystarczalność – poinformował wicepremier, minister obrony narodowej.

– Unia Europejska musi stworzyć nową radę ds. bezpieczeństwa i przemysłu obronnego, powołać nowego komisarza, ale najważniejsze będzie zabezpieczenie budżetu – dodał prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślał, że Unia Europejska powstała, by w Europie nie było więcej wojen, oraz by kraje europejskie rozwijały się równomiernie.

ℹ️ Czytaj również –> Bezpieczeństwo Polski – odporność, sojusze, współpraca

2. Czas na Polski Atom – źródło czystej i taniej energii
W kontekście ostatnich wydarzeń na świecie, związanych z konfliktami zbrojnymi i napiętą sytuacją polityczną i geopolityczna – bezpieczeństwo energetyczne państwa, rozumiane jest jako niezależność od zewnętrznych dostawców i możliwość zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych samodzielnie.

Potrzebujemy Europy, która jest dźwignią do realizacji wielkich inwestycji, a nie ich hamulcem. Dlatego będziemy domagać się tego, aby atom został uznany w UE za źródło czystej energii i tym samym mógł być finansowany ze środków unijnych, na równi z inwestycjami w OZE. Polska potrzebuje obok OZE energii stabilizującej nasz system energetyczny. Będziemy te kwestie twardo stawiać w UE.

– Będziemy zabiegali o to, aby w Unii Europejskiej – w takich krajach jak Polska – atom traktowano jako czyste źródło energii. Co za tym idzie, żeby system dopłat, które są do czystych źródeł energii, obejmował właśnie rozwój technologii atomowych. Mówimy tu o dużym atomie, który już naprawdę nie może dłużej czekać, i o małym atomie – oświadczył marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce powinno być decyzją strategiczną. Energetyka jądrowa to stabilne źródło energii elektrycznej. Zapewnia również brak emisji gazów cieplarnianych, stabilniejsze dostawy energii i niskie koszty produkcji prądu.

3. Zielony Ład do poprawy
Zakres działań Zielonego Ładu jest niezwykle szeroki. Unia Europejska miała dzięki nim stać się nowoczesną, konkurencyjną i oszczędzającą zasoby gospodarką.

Nie akceptujemy ślepo wszystkich propozycji Zielonego Ładu, na które zgodził się lekkomyślnie poprzedni rząd. Zmiana musi się opierać na systemie zachęt i wsparcia mniej zamożnych, a nie metodzie zakazów i kar.

Usunęliśmy już z KPO podatek od użytkowania samochodów spalinowych, a w zamian wprowadziliśmy dopłaty dla tysięcy Polaków na zakup samochodów elektrycznych. Mówimy też NIE zakazowi używania kotłów gazowych. Inwestycje mają w maksymalnym stopniu zasilać polskie firmy, pracowników i technologie. Musimy nadrobić czas zmarnowany przez poprzedników i przygotować się do wprowadzenia opłat od emisji w transporcie i budownictwie. Dlatego będziemy działać, aby przełożyć wejście w życie opłat za ETS2 (tak jak zostało to zaplanowane obecnie), równocześnie inwestując w ocieplanie naszych domów i w czystą i tanią energię z polskiego wiatru, atomu, słońca i biogazowni.

W praktyce Zielony Ład okazał się być niezwykle kontrowersyjny ze względu m.in. na rolników, którzy poprzez strajki dali temu wyraz w całej Europie. Rolnicy protestują w związku z nadmiernym importem surowców rolnych z Ukrainy, spadkiem opłacalności produkcji, a także rosnącymi kosztami, w szczególności wzrostem cen energii, nawozów oraz środków ochrony roślin.

– Zielony Ład w najgorszych elementach dotyczących rolnictwa zostaje przekreślony. Nie będzie odłogowania, nie będzie ograniczeń stosowania nawozów. To wszystko, co promował rząd PiS i komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, wyrzucamy do kosza – zapewnił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.

4. Polscy rolnicy z równymi szansami w Europie
Polski rolnik musi mieć równe szanse w Europie. Potrzebujemy tego wsparcia, aby zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Bezpieczeństwo nie odnosi się tylko spraw militarnych. Dzisiaj bardzo istotne, aby być samowystarczalnym w produkcji bezpiecznej, odżywczej i różnorodnej żywności.

W minionych 20-latach polscy rolnicy pokazali swoją skuteczność na rynkach europejskich – nasz eksport żywności wzrósł wielokrotnie, ale dzisiaj potrzebują realnego wsparcia i walki o ich interesy w Brukseli. Stale dążymy do zwiększenia środków na modernizację polskiego rolnictwa, rozwój przetwórstwa, retencję i rozwijanie rolnictwa precyzyjnego. Już udało nam się zwiększyć o 2,5 miliarda środki na wsparcie rolników z KPO.

W obszarze Zielonego Ładu cofniemy szkodliwe decyzje nominata poprzedniego rządu Janusza Wojciechowskiego, który chwalił się niedawno, że polityka rolna w Zielonym Ładzie to jego osobista zasługa.

– Chcemy wzmacniać Wspólną Politykę Rolną, ale nie w sposób jaki to robił Janusz Wojciechowski. Udało się zablokować te złe pomysły PiS-u w UE komisarza Wojciechowskiego. Wprowadzimy ochronę polskich gospodarstw i polskich małych przedsiębiorstw – wskazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

5. Europa inwestuje w zdrowie
Wybuch pandemii COVID-19 obnażył fakt, że europejski rynek leków jest bardzo wrażliwy na kryzysy, także te o charakterze politycznym. Powodem jest uzależnienie od importu z Azji, skąd pochodzi ok. 80 proc. substancji czynnych niezbędnych do ich produkcji.

Problem braku leków w UE trwa od lat, ale od czasu pandemii COVID-19 i wybuchu wojny w Ukrainie stał się bardziej dotkliwy. Polska pod względem suwerenności lekowej jest wśród państw o najniższym poziomie bezpieczeństwa.

Musimy budować niezależność lekową Unii Europejskiej, poprzez zwiększenie ilości wytwarzanych leków i ich komponentów w naszej Wspólnocie. Ośrodki badawcze i laboratoria będą pracować nad nowoczesnymi, dostępnymi dla wszystkich obywateli UE lekami na choroby rzadkie.

Zainwestujemy w zdrowie, m.in. poprzez stworzenie Europejskiego Planu na rzecz Zdrowia Psychicznego i strategii dla chorób naczyniowo wieńcowych, neurologicznych i diabetologicznych – tak by możliwie szybko wyrównywać poziom dostępnej opieki medycznej dla pacjentów z całej Unii Europejskiej.

– Trzeba odbudować przemysł farmaceutyczny. Kod genetyczny może decydować o tym, jaka choroba u ciebie wystąpi, ale nigdy nie może kod pocztowy decydować, jaką terapię będziesz miał zastosowaną – wskazał prezes PSL.

– To dla nas bardzo ważne, żeby terapia, szczególnie w chorobach onkologicznych, była taka sama we Francji i w Polsce – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

6. Europa cyfrowo konkurencyjna
Wszyscy już zauważamy, że ludzkość wchodzi w erę sieciowej inteligencji. Za pomocą technologii łączą się ze sobą inteligentne maszyny i ludzie. Zachowanie konkurencyjności gospodarki wymaga więc transformacji z gospodarki opartej na wiedzy na gospodarkę cyfrową.

Ta opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii IT do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, która w dużej mierze odbywa się dziś już w wirtualnej przestrzeni. Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian, które zapewniają konkurencyjność.

Jak za tym nadążyć?

– Przede wszystkim pieniądze na szerokopasmowy internet w Polsce. Kolejna rzecz to to, żeby Polska wpisała się w ten trochę spóźniony, bo mądry Europejczyk po szkodzie, ale jednak już rozbudowywany program tworzenia naszych umiejętności europejskich jeśli chodzi o produkcję chipów – stwierdził Szymon Hołownia.

Zadbamy o likwidację „białych plam” w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Transfer danych niemal w każdym obszarze życia stał się nieodzowny, dostęp do niego wyrównuje szanse, polepsza jakość życia, rozwój i bezpieczeństwo. Zadbamy o rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez wpinania Polski w odbudowywany europejski sektor czipów, czy umiejscowienie elementów infrastruktury europejskiej gospodarki danych w naszym kraju.

Będziemy zabiegać, aby w kolejnych wyborach do parlamentu europejskiego można był głosować przez Internet.

Nie odpuścimy również zatrzymania szkodliwej dla gospodarki i zdrowia procedury zmiany czasu z letniego na zimowy. Doprowadzimy do tego, iż zgodnie z rekomendacjami specjalistów cała Europa pozostanie przy jednym czasie letnim.

Bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy to najważniejsze postulaty Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazywał, że „dyskusja, debata, dialog to jest najważniejsza esencja demokracji, a gdy to zatracamy, gdzieś to gubimy, gdzieś o tym zapominamy, to wszystko inne nie ma sensu”.

– Demokracja nie istnieje bez dyskusji, demokracja nie istnieje bez dialogu. To jest połączone naczynie, które może tylko wtedy działać efektywnie – wskazał lider ludowców.

– Dlatego idziemy do Europy wspólnie, idziemy jako Trzecia Droga, idziemy z przekazem bezpieczeństwa i rozwoju, bo po to powstała Unia Europejska, żeby w Europie więcej nie było wojen i żeby kraje europejskie równomiernie się rozwijały – podkreślił prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz.