Skip to main content

Politykę obronną oprzemy o trzy filary: obronę powszechną, umocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej i NATO oraz sprawnie dowodzoną i dobrze wyposażoną armię, niezależną w swym działaniu od zwierzchniej władzy politycznej – mówił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

 

8 lutego, szef MON przedstawił posłom zasiadającym w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej główne zadania, które będą realizowane przez resort obrony narodowej w najbliższym czasie. Poinformował także o wstępnych ustaleniach z audytu, który trwa w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Brak aktualnych dokumentów strategiczno-planistycznych, (…) brak aktów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny w postaci 16 niewydanych aktów wykonawczych to jedne z najważniejszych ustaleń wynikające z prac rozpoczętych w MON w ramach audytu, o których poinformował szef MON.

Jak zaznaczył wicepremier W. Kosiniak – Kamysz w wyniku prac ustalono, że pomimo wprowadzonych zmian w systemie kierowania i dowodzenia nie zapewniono szefowi Sztabu Generalnego odpowiednich narzędzi do dowodzenia i nie zmieniono struktury Sztabu Generalnego.

– W niedługim czasie możemy się spodziewać nowelizacji, które będą zwiększać rolę Sztabu Generalnego WP. (… ) wojska obrony terytorialnej  będą nadzorowane przez Sztab Generalny WP. Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do przejścia WOT i podporządkowania WOT pod szefa Sztabu Generalnego WP, co pozwoli na zintegrowanie wysiłku szkoleniowego i planistycznego – zaznaczył podczas posiedzenia szef MON.

Wicepremier poinformował, że tworzenie nowych jednostek nie wpłynęło na zwiększenie zdolności operacyjnych Wojska Polskiego. Problemem jest także fakt, że jednostki, które zaczęły się formować drenują kadry i zasoby tych już istniejących.

Szef MON zaznaczył, że nie podjęto odpowiednich działań mających na celu stworzenie mechanizmu zachęcającego do awansowania i przechodzenia do wyższego korpusu.

– Skutkiem tego jest między innymi brak motywacji żołnierzy do obejmowania wyższych stanowisk związanych z większą odpowiedzialnością, często w innych oddalonych garnizonach. Będziemy tę siatkę płac zmieniać. (…) Najwięcej odejść – rekordowy pod tym względem był rok miniony, kiedy ze służby odeszło 9168 żołnierzy, Wiele statystyk było tylko na pokaz. Były zapowiedzi mówiące o zwiększaniu liczebności armii. Jesteśmy za zwiększaniem liczebności armii. Będziemy to kontynuować w tym roku i kolejnym.  Trzeba jednak powstrzymać falę odejść. Jesteśmy za tym, żeby zwiększać liczebność armii, ale przede wszystkim jesteśmy zdania, żeby zwiększać zdolności operacyjne – zaznaczył szef MON.

– Stwierdziliśmy również kompletny brak nadzoru szefa MON w zakresie wydatków związanych z podkomisją do ponownego zbadania wypadku lotniczego, która – według naszych wstępnych analiz – wydatkowała ponad 30 mln zł – podkreślił wicepremier Kosiniak – Kamysz odnosząc się do kontroli wydatków z budżetu MON.

Wicepremier przypomniał, że wyniki prac raportu zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, który został powołany w MON, przedstawione zostaną do końca czerwca br.

Wśród spraw, które muszą zostać naprawione szef MON przypomniał o zaniedbaniach w obszarze obrony cywilnej.

– Ustawa o obronie ojczyzny wygasiła obronę cywilną w Polsce. To zaniedbanie, które nigdy nie powinno mieć miejsca. Brak zasad, trybu postępowania w przypadku alarmu, koordynatorów i współpracy z samorządami może doprowadzić do katastrofy – zaznaczył minister.

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony szef MON poinformował o najbliższych planach resortu. Jak zaznaczył wśród priorytetów jest stworzenie aktualnych dokumentów strategicznych uwzględniających radykalnie zmienione warunki bezpieczeństwa Polski i wynikające z tego zagrożenia, opracowanie programu rozwoju Sił zbrojnych na lata 2025 – 2039, rozwój strategicznej współpracy z NATO i USA oraz rozwój współpracy regionalnej w ramach B9, Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Północnej. Będzie wzmacniany także strategiczny dialog obronny ze Stanami Zjednoczonymi, ukierunkowany na zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Przedstawiając założenia polityki międzynarodowej oraz działań na rzecz bezpieczeństwa Polski oraz bezpieczeństwa w regionie, minister Kosiniak – Kamysz zaznaczył, że Polska dalej będzie wspierała Ukrainę, która została zaatakowana przez Rosję.

– Pomoc militarna dla Ukrainy, pomoc humanitarna dla Ukrainy to jest zwiększanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. To inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Będziemy ją realizować również przez szkolenia. Dotychczas 40 000 żołnierzy ukraińskich zostało przeszkolonych, około 30% szkoleń jest realizowanych w ramach misji unijnej w Polsce. Pozostajemy aktywni, będziemy zaangażowani w działania grupy kontaktowej do spraw wsparcia Ukrainy. Ta grupa działała pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważna decyzja, którą podjęliśmy, nasza wiodąca rola w tworzeniu i koordynowaniu działań – poinformował szef MON.

Mówiąc o kwestiach modernizacji Wojska Polskiego, szef MON poinformował, że w najbliższym czasie Agencja Uzbrojenia planuje podpisanie ponad 150 umów na pozyskanie sprzętu wojskowego.

– Celem resortu w najbliższym czasie jest wyposażenie kolejnych związków taktycznych w nowoczesny sprzęt wojskowy, wzmacnianie wojsk rakietowych, artylerii. lotnictwa taktycznego oraz budowanie wielowarstwowej obrony powietrznej. Modernizacja Wojska Polskiego będzie wzmacniana. (…) Naszym priorytetem na ten rok, uzgodnionym ze Sztabem Generalnym WP, będzie indywidualne wyposażenie naszych żołnierzy – zaznaczył minister Kosiniak – Kamysz.

Wśród priorytetów MON jest także  wydatkowanie 50% środków na modernizację w polskim przemyśle obronnym.

– Chcemy kontynuować kontrakty z partnerami europejskimi. Tam, gdzie to możliwe uzyskiwać lepsze warunki. (…) Będziemy rozmawiać, prowadzić dialog, oceniać potrzeby i możliwości, ale też sprawdzając wszystkie plany wieloletnie, wszystkie zobowiązania. Wiemy, że czeka nas ogromny wysiłek finansowy. Wszystkie rzeczy, choćby sprawy związane z infrastrukturą, bo sam zakup sprzętu nie wystarczy. Potrzebne jest dostosowanie infrastruktury nie tylko do użytkowania, ale także do przechowywania tego sprzętu – mówił szef MON.

– Już w pierwszym miesiącu kierowania resortem zawarliśmy 8 umów o łącznej wartości 19 mld zł, z czego 18 mld zł trafiło do polskich zakładów zbrojeniowych – poinformował szef MON.

Minister zaznaczył, że modernizacja to nie tylko zakup sprzętu, ale także stworzenie warunków do jego efektywnego wykorzystania.

– Przygotowujemy się do powołania dowództwa transformacji. Rozmawialiśmy z szefem Sztabu Generalnego i wyznaczeniu zastępcy szefa Sztabu Generalnego do spraw transformacji, żeby cały proces modernizacji, zmiany w sprzęcie, ale też funkcjonalności, czyli transformacji był koordynowany, aby nie było to rozproszone – mówił szef MON.

Minister przypomniał także o konieczności wprowadzenia reform dotyczących efektywnego kształcenia żołnierzy, tak aby byli oni gotowi do korzystania z najnowocześniejszych technologii, najnowocześniejszego sprzętu.

– Potrzebne jest wykształcenie określonych kadr, które będą w stanie ten sprzęt obsługiwać i z tego sprzętu w dobry sposób korzystać. Uważamy, że to nie zostało uwzględnione, ani w sposób finansowy, ani w sposób merytoryczny – poinformował minister.

Projektem, nad którym pracuje resort jest także wprowadzenie Karty Rodzin Wojskowych, która będzie uprawniała do zniżek oraz do korzystania np. z infrastruktury sportowej. Zmiany zostaną także wprowadzone w obszarze współpracy z przedsiębiorcami, którzy zatrudniają żołnierzy WOT.

– Nie ma obrony państwa bez zaangażowania przedsiębiorców. Przygotujemy program wsparcia dla firm zatrudniających żołnierzy. Polskę musi być stać, by dać ulgi podatkowe pracodawcom żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy – poinformował minister.

Szef MON zaznaczył, że resort będzie prowadził także prace mające na celu podejmowanie wszystkich działań z sojusznikami na temat wzmacniania całej wschodniej flanki NATO w działaniach obrony powietrznej.

Mówiąc o bezpieczeństwie Polski, minister zaznaczył, że wzmocniony zostanie komponent aktywnej rezerwy. Powołane zostaną także wojska medyczne.