Skip to main content

Jedyną przeszkodą w pozyskaniu europejskich środków na Krajowy Plan Odbudowy jest istnienie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym i upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. – Apelujemy o to, żeby uchylić spór z UE o praworządność i przywrócić respekt dla polskiej Konstytucji. Potrzebujemy silniejszej integracji z Zachodem, a więc uchylenia sporu o praworządność. W obliczu konfliktu z imperializmem autokratycznym, musimy dawać przykład prawdziwej demokracji – powiedział senator Kazimierz Ujazdowski.

Od tygodni PSL – Koalicja Polska apeluje, by zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską. Sprawa dotyczy powołania przez rządzących polityków Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym i upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa. To niezgodne z polską Konstytucją, praworządnością i fundamentem demokracji.

Unia Europejska nie ma uprawnień, aby oceniać reformy w sądownictwie wprowadzane w państwach członkowskich – jak mantrę powtarza to od miesięcy polski rząd.

Rząd dużo mówi, ale nie ma racji.

Nie jest prawdą, że UE oraz jej instytucje (takie jak KE czy TSUE) nie mają nic do powiedzenia w kwestii funkcjonowania czy reformowania systemów wymiaru sprawiedliwości. Stoją one bowiem na straży niezawisłości sądownictwa oraz prawa obywatela do obrony przed sądem. Kwestionując reformy forsowane przez polski rząd, Komisja Europejska zarzuca mu właśnie naruszenie tych  konstytucyjnych zasad. Nie tak jak argumentują władze w Warszawie jakichś wyimaginowanych przepisów.

[tweet id=”1504438338698235905″ align=”center”]

– Chodzi nie tylko o odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale również zacieśnianie więzi z Zachodem. Od naprawy stosunków z UE dzielą nas dwa kroki. Pierwszy to autentyczna likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Drugi, to wstrzymanie naboru do Krajowej Rady Sądownictwa. To dziś polska racja stanu – zaznaczył senator Kazimierz Ujazdowski.

Ludowcy tygodni apelują o zakończenie sporu z Unią Europejską poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej. Poprawa stosunków z Brukselą zyskała jeszcze większe znaczenie po ataku Rosji na Ukrainę.

ℹ️ Czytaj więcej: Polacy czekają na środki z KPO

– Apelujemy o to, żeby uchylić spór z UE o praworządność i przywrócić respekt dla polskiej Konstytucji. Potrzebujemy silniejszej integracji z Zachodem, a więc uchylenia sporu o praworządność. W obliczu konfliktu z imperializmem autokratycznym, musimy dawać przykład prawdziwej demokracji – podkreślił senator Ujazdowski.

Pierwszym krokiem do zakończenia sporu z Unią Europejską jest realna likwidacja Izby Dyscyplinarnej. W tym zakresie ludowcy przygotowali poprawki do projektu prezydenta Andrzeja Dudy.

– Sejm musi zająć się w przyszłym tygodniu procedowaniem ustawy naprawczej zgłoszonej przez prezydenta. Zgłosiliśmy do niej swoje poprawki. Członkowie Izby Dyscyplinarnej nie mogą być sędziami Sądu Najwyższego, pokrzywdzeni przez Izbę powinni wrócić na swoje stanowiska, a nowy organ nie może składać się z sędziów neo-KRS – przypominał senator Kazimierz Ujazdowski.

[tweet id=”1504437629680594947″ align=”center”]

Kolejnym krokiem do naprawy polskiego sadownictwa jest zatrzymanie naboru do Krajowej Rady Sądownictwa.

– Druga sprawa to wstrzymanie naboru do KRS. W obecnym kształcie bezpodmiotowej obecności sędziów łamie ona polską Konstytucję. Władza nie może udawać, że nic się nie dzieje i nie widzieć łamania prawa. Wycofajcie się z tego wrogiego aktu – apeluje senator ludowców.

– Nie ma naszej zgody na intensyfikację konfliktu i zawłaszczanie sądownictwa. Autentyczna likwidacja Izby Dyscyplinarnej i wstrzymanie naboru do Krajowej Rady Sądownictwa są teraz elementarnymi wymogami polskiej racji stanu. Wykonajmy ten pierwszy krok naprawczy ponad podziałami. Przyjęcie inicjatywy prezydenta z naszymi poprawkami gwarantuje unormowanie stosunków z UE – podkreślił senator, Kazimierz Ujazdowski.