Skip to main content

Ludowcy realizują swój program skierowany do emerytów i rencistów. Chcą, by ci, którzy mają niskie świadczenia dostawali przed świętami specjalny dodatek w wysokości nawet 500 zł.


PSL złoży projekt ustawy o stałym dodatku do rent i emerytur dla tych osób, których wysokość świadczeń nie przekracza kwoty 2 tyś. złotych miesięcznie. Środki w wysokości od 300 do 500 zł wypłacane byłyby co roku w grudniu. – Taki dodatek pozwoli starszym i chorym osobom godnie spędzić święta – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

– Mam nadzieję, że nasz projekt poprą wszystkie klubu parlamentarne. Chcemy, aby emeryci jeszcze w tym roku dostali dodatek pieniężny. Jeśli rząd PiS będzie naprawdę chciał pomóc seniorom, to powinien poprzeć naszą ustawę w tej sprawie – dodaje.

Zobacz również → PiS przeciw 500 zł dla seniorów

PSL mówi PiS „sprawdzam”. Jeśli nadwyżka w budżecie wynosi prawie 5 mld zł, to część z tych pieniędzy mogłaby spokojnie pójść dla najbiedniejszych emerytów na święta. Projekt ludowców związany jest z dramatycznie niską waloryzacją rent i emerytur w 2016 i 2017 roku.

Dodatek miałby dotyczyć emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Proponowane rozwiązanie byłoby również zastosowane w przypadku służb mundurowych, kombatantów oraz inwalidów wojennych.


Warto dodać, że to już drugie podejście ludowców. Poprzedni projekt PSL w tej sprawie został odrzucony przez posłów PiS. Co się zmieniło? Partia rządząca kilka tygodni po wyrzuceniu do kosza propozycji PSL przedstawiła pomysł dodatku 500 zł dla seniorów… jako swój. Pytanie brzmi: czy zagłosują ponownie przeciwko projektowi, który uważają za własny?