Skip to main content

Pełni obaw i niepokoju o przyszłość Ochotniczej Straży Pożarnej apelujemy o przywrócenie finansowania OSP na dotychczasowych zasadach – pisze Mieczysław Baszko, poseł PSL i strażak ochotnik. W tej sprawie wystosował list otwarty do rządzących.

Strażacy-ochotnicy, z czystej potrzeby serca walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Potrzebują do tego jednak specjalistycznego sprzętu. – Kiedy w grę wchodzi ratowanie bliźniego, przestaje mieć znaczenie wyznanie, kolor skóry, czy opcja polityczna. U podstaw takiego myślenia leżą wartości, pielęgnowane i przekazywane w środowisku Ochotniczej Straży Pożarnej od drugiej połowy XIX wieku – czytamy w liście posła Mieczysława Baszki.

Tymczasem w kwietniu br. posłowie PiS przeforsowali w Sejmie swoją ustawę dotyczącą przekazywania pieniędzy na ochotnicze straże pożarne. Odbierane są strażakom pieniądze na szkolenia, umundurowanie i młodzież. Podstawowe potrzeby strażaków przestaną być racjonalnie zaspakajane.

– To nie Komendant Główny PSP, tylko sami Ochotnicy wiedzą najlepiej jakiego wsparcia aktualnie potrzebują, jaki sprzęt jest im potrzebny, jakie mundury będą dla nich bezpieczne i jak podnosić swoje kwalifikacje, aby stać się jeszcze bardziej przydatnym w służbie potrzebującym – ocenia poseł Baszko.

Odebranie środków finansowych przełoży się na mniej efektywne propagowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego, niewystarczające akcje prewencyjne, ale co najważniejsze odbierze możliwość na zaszczepienie w młodych ludziach idei, która w przyszłości może zaowocować tym, że staną się oni dobrze przygotowanymi Ochotnikami.

– Apeluje o zaprzestanie tych szkodliwych działań! – kończy w liście poseł Baszko.