Skip to main content

„Seniorzy są skarbnicą życiowej mądrości. To Wam zawdzięczamy najwięcej” – pisze w liście do seniorów z okazji ich święta Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

1 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1990 r. jest okazją do wyrażenia szacunku do seniorów, ich doświadczenia i mądrości przekazywanej kolejnym pokoleniom. To również dzień, kiedy szczególnie mocno przypominamy o postulatach mających na celu poprawę jakości życia osób w dostojnym wieku.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, zwrócił się do seniorów w liście. W imieniu całego PSL złożył osobom w dostojnym wieku serdeczne życzenia i zapewnił o kontynuowaniu przez ludowców inicjatyw z zakresu polityki senioralnej.

Cała treść listu poniżej.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,

pierwszy października ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. 
To szczególny moment, w którym warto przypomnieć o potencjale, doświadczaniu, wartości 
i wiedzy, z której mogą czerpać następne pokolenia. Seniorzy są skarbnicą życiowej mądrości, którą można nabyć tylko wraz z wiekiem. To Państwu zawdzięczamy najwięcej – wychowywanie, wsparcie dobrym słowem i doświadczeniem, ale przede wszystkim, 
co trzeba podkreślić, wolną Polskę. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i własnym serdecznie za wszystko dziękuję.

Poprawienie jakości życia osobom starszym było moim priorytetem jako ministra pracy i polityki społecznej. To właśnie z myślą o Państwu powołałem do życia program Senior WIGOR. Dzięki niemu w całej Polsce powstały dzienne domy opieki dla osób starszych. 
Gdy rozmawiam z seniorami z całej Polski, utwierdzam się jeszcze w przekonaniu, że okres po zakończeniu pracy zawodowej powinien być wypełniony aktywnością i radością z życia. Stworzone placówki zapewniają nie tylko opiekę, ale również pozwalają aktywnie spędzić dzień, by nikt nie czuł się samotny. Bo samotność jest największym dramatem dla osób starszych. Dlatego tak bardzo ubolewam, że obecnie rządzący nie przykładają wystarczającej wagi do rozwoju placówek dziennej opieki dla osób wchodzących w „jesień życia”.

Będąc w opozycji nie zapomnieliśmy o emerytach i rencistach. Obecnie walczymy 
o to, byście przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia otrzymali specjalny dodatek 
w wysokości 500 złotych. Złożyliśmy w tej sprawie projekt ustawy. Wierzę, że poprą 
go wszystkie kluby parlamentarne. Skoro mamy nadwyżkę w budżecie, która wynosi 5 mld zł, to część z tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona dla seniorów. Jako społeczeństwo jesteśmy to Państwu winni.

Spotkałem się niedawno z panem Henrykiem, który przepracował w Polsce 50 lat. 
Był głęboko poruszony, że obecna władza nie docenia takich ludzi jak on. „Czy my w swoim życiu nic nie osiągnęliśmy? Wszystkie drogi, fabryki i domy pojawiły się dopiero w 2015 roku?” – pytał mnie bardzo rozżalony.

Głęboko sprzeciwiam się takiej postawie. Wierzę w sztafetę pokoleń. Dlatego w tym szczególnym dniu – raz jeszcze – serdecznie dziękuję Państwu za trud, poświecenie i ogromny wkład pracy w rozwój Polski. Życzę Państwu dużo zdrowia, spełnienia planów i marzeń 
oraz nowych pasji, a wraz z nimi mnóstwo energii do ich rozwijania.

Z poważaniem

Władysław Kosiniak-Kamysz