Skip to main content

„Razem dla Europy: zjednoczonej, bezpiecznej i socjalnej” – pod takim hasłem odbył się w Leuven koło Brukseli, IX Kongres Europejskiej Unii Seniorów. Uczestniczyły w nim delegacje 27 krajów. Wśród polskiej reprezentacji znaleźli się przedstawiciele PSL, Teofil Stanisławski i Ryszard Miazek. Ich udział w Kongresie wsparł poseł do PE Andrzej Grzyb.

Rezultatem spotkania było przyjęcie Deklaracji Kongresu. Uczestnicy podkreślili w niej przekonanie i zgodę „w kwestii znaczenia Europy dla pokoju i wolności, dla bezpieczeństwa i dobrego sąsiedztwa oraz dla osobistego rozwoju wszystkich jej obywateli”. Seniorzy zobowiązali się kontynuować dzieło przekazu i obrony tych europejskich wartości poprzez „współdziałanie oraz aktywne uczestnictwo polityczne”.

Kongres podjął decyzję o reelekcji prof. An Hermans na kolejną, trzyletnią kadencję. Przewodnicząca Europejskiej Unii Seniorów urodziła się w 1944 r. w Belgii. Jest doktorem nauk pedagogicznych oraz emerytowanym profesorem Uniwersytetu Katolickiego. Jako polityk była m.in. członkiem parlamentu federalnego Belgii oraz posłem do Parlamentu Europejskiego.

Europejska Unia Seniorów została utworzona w 1995 roku. Jest największą polityczną organizacją skupiającą osoby starsze w Europie z ponad 1,2 mln członków. W jej ramach działa Polska Unia Seniorów. Bodźcem do jej utworzenia są zmiany demograficzne zachodzące we współczesnym świecie. Nadrzędnym celem jest aktywizacja seniorów i walka o otaczający nas świat przyjazny dla wszystkich pokoleń.