Skip to main content

Już po raz trzeci Warszawski Uniwersytet Medyczny zorganizował Kongres Zdrowia Publicznego. Ideą spotkania jest debata szanowanych przedstawicieli życia społecznego i politycznego nad kierunkiem rozwoju służby zdrowia i stanem zdrowia Polaków. O pomysłach na politykę senioralną mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL.

– Obecny rząd zapomina o osobach starszych. Brak odpowiedzi na zaproszenie do rozmowy przez przedstawicieli Rady ds. Polityki Seniorlanej to niestety potwierdza. Polityka rodzinna nie może być skupiona wyłącznie na dzieciach. Populacja osób starszych jest coraz większa. To ogromne wyzwanie dla polityki zdrowotnej, ale i społecznej. Musimy je zintegrować. Dzisiaj potrzebna jest spójna strategia wobec zapewnienia jakości życia osobom w dostojnym wieku – wzywał Kosiniak-Kamysz.

Finansowaniem realizacji tych zadań miałby się zająć utworzony w tym celu Państwowy Fundusz Senioralny. – Przesunięcie 2% obecnej składki rentowej pozwoliłoby na uzyskanie nawet do 10 mld zł. Te pieniądze umożliwiłyby powołanie takiej inicjatywy. Takie rozwiązanie nie dodaje nowych obciążeń finansowych, a tylko inaczej wykorzystuje obecne – tłumaczył prezes Kosiniak-Kamysz.

Państwowy Fundusz Senioralny wspierałby seniorów w utrzymaniu dobrego zdrowia, dawałby szanse na profilaktykę oraz na aktywność społeczną. Fundusze z tego tytułu zapewniałyby darmowe leki, pobyt w domach dziennego pobytu Senior Wigor czy rozwijałyby dostęp do opieki geriatrycznej i podstawowych badań. Osoby powyżej 75. roku życia miałyby zapewniony jeden bezpłatny turnus rehabilitacyjny w roku.

Ważnym postulatem była propozycja zintensyfikowania kampanii społecznych zwiększających wrażliwość społeczeństwa na problemy seniorów. Ich ufność jest dzisiaj często wykorzystywana. Nie tylko przez oszustów wyłudzających pieniądze czy lichwiarskie pożyczki. To także reklamy różnych paraleków czy suplementów diety. – Ważną rolę powinien pełnić farmaceuta. Powinien być osobą biorącą odpowiedzialność za zdrowie kupujących leków – ocenił prezes ludowców.

Tegoroczny Kongres Zdrowia Publicznego był już jego trzecią edycją. Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do rozmowy na temat zdrowia Polaków wysokich przedstawicieli życia społecznego i politycznego kształtujących sektor zdrowia publicznego w Polsce.