Skip to main content

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie z Podlasia utworzyli w Białymstoku oddział Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. To już kolejne województwo, które przystąpiło do inicjatywy ludowców w obronie małych ojczyzn.

Spotkanie inauguracyjne podlaskiego oddziału Ruchu Obrony Polskiego Samorządu odbyło się 10 marca w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Wzięli w nim udział wójtowie, burmistrzowie i starostowie, a także przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Jerzy Leszczyński, członkowie zarządu Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski.

Gościem honorowym konferencji był prezes ogólnopolskiego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik.

Zdaniem założycieli Ruchu, decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczają kompetencje samorządu, co jest sprzeczne z założeniami reformy samorządowej. Według zebranych, PiS odbiera lokalnym społecznościom prawo do samostanowienia.

– Jesteśmy świadkami postępującego procesu recentralizacji i odbierania samorządom kompetencji – mówił Adam Struzik. – Te działania dotyczą nie tylko samorządu terytorialnego, ale także zawodowego, a przykładem jest wprowadzanie czynnika rządowego np. w Izbach Rolniczych – dodał prezes ROPS.

Jako przykłady odbierania kompetencji samorządom przez obecny rząd podano m.in. odebranie nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego i przeniesienie go do MRiRW, czy przygotowywane zmiany w zarządzaniu wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Na poziomie powiatu i gminy, to odbieranie nadzoru nad powiatowymi urzędami pracy czy planowana likwidacja stanowisk powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, a także wprowadzana reforma ustroju szkolnego.

Ruch Obrony Polskiej Samorządności zamierza przeciwdziałać planowanym zmianom w ordynacji wyborczej do samorządów. Chodzi o ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów.

– To wyborcy powinni decydować kogo chcą mieć na funkcji gospodarza w swojej gminie – podkreślił Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, prezes podlaskich struktur PSL Stefan Krajewski.

Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego przypomniał, że reforma o samorządzie terytorialnym cały czas jest postrzegana jako ta zmiana która przyniosła najlepsze efekty dla całego procesu transformacji w Polsce.

– Samorząd, jako oddolna inicjatywa musi być samorządowy a nie rządowy. Taki jest sesn samorządności – mówił Dyjuk.

Działacze Ruchu Obrony Polskiej Samorządności zapowiadają podjęcie szeregu działań, które mają pokazywać opinii publicznej zagrożenia jakie niosą rządowe zmiany w samorządach, ale także planują zgłaszanie poprawek, propozycji ustawodawczych. Choć nie wykluczają protestów, to jak podkreślają ich celem jest konstruktywna dyskusja z rządzącymi.

Podlaski oddział Ruchu Obrony Polskiej Samorządności, jak będzie działał w interesie nie tylko samorządu województwa.