Seniorzy

Szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa staje się jednym z kluczowych wyzwań dla państwa. Troska o naszych rodziców i dziadków to nasze wielkie zobowiązanie wobec nich.

Emerytura bez podatku

Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi sytuację materialną seniorów.

Samorządowa Karta Seniora

Darmowy transport publiczny, bezpłatne korzystanie z miejsc parkingowych oraz samorządowych obiektów kulturalnych i sportowych – to wszystko dzięki Samorządowej Karcie Seniora, którą wprowadzimy dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny.

Dom Seniora w każdej gminie

W jednym miejscu stworzymy przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, budowania więzi międzypokoleniowych. Także do opieki terapeutycznej i rehabilitacji.

Teleopieka geriatryczna

Samorządy wprowadzą powszechny system teleopieki dla osób starszych, który pozwoli wydłużyć okres samodzielności seniorów we własnym domu i uelastyczni sprawowanie opieki przez ich rodziny. Z oferty będzie mogła skorzystać każda osoba, która osiągnęła ustawowy wiek emerytalny.

Lokalne i regionalne Rady Seniora

Proponujemy obowiązkowe tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu. Rady miałyby charakter konsultacyjny, doradczy i inicjujący działania, ze szczególnym naciskiem na realizację polityki senioralnej.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21