IV. SENIORZY

Szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa staje się jednym z kluczowych wyzwań, przed którym staną w następnej kadencji samorządy. Wymaga to od samorządowców znacznie większej wrażliwości na postulaty środowiska osób starszych.

1 | EMERYTURA BEZ PODATKU

Seniorzy w czasie całego okresu aktywności zawodowej opłacali podatki i składki ubezpieczeniowe. Niemoralnym jest ponowne pobieranie od nich danin. Dla zapewnienia seniorom godnych warunków życia zwolnimy emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Umożliwi to wzrost emerytur o około 25%, co w istotny sposób poprawi sytuację materialną seniorów.

2 | SAMORZĄDOWA KARTA SENIORA

Wprowadzimy Samorządową Kartę Seniora dla wszystkich osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. Upoważniać ona będzie seniorów do darmowego korzystania z transportu publicznego oraz wszystkich samorządowych placówek kulturalnych i sportowych, bezpłatnego i uprzywilejowanego używania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania. Jej posiadacze zostaną zwolnieni ze wszystkich podatków pobieranych przez samorządy każdego szczebla.

3 | DOM SENIORA W KAŻDEJ GMINIE

W jednym miejscu stworzymy przestrzeń dla seniorów do spotkań towarzyskich, warsztatów kulinarnych, działalności społecznej, budowania więzi międzypokoleniowych. Także do opieki terapeutycznej i rehabilitacji. Domy seniora odpowiedzą na wszystkie te potrzeby. Zagwarantujemy profesjonalną opiekę – fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego, psychologa – przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.

4 | TELEOPIEKA GERIATRYCZNA

Samorządy wprowadzą powszechny system teleopieki dla osób starszych, który pozwoli wydłużyć okres samodzielności seniorów we własnym domu i uelastyczni sprawowanie opieki przez ich rodziny. Z oferty będzie mogła skorzystać każda osoba, która osiągnęła ustawowy wiek emerytalny.

5 | LOKALNE I REGIONALNE RADY SENIORÓW

Samorządy kształtując politykę regionalną nie mogą sobie pozwolić na rezygnację z doświadczenia osób starszych. Dlatego proponujemy obowiązkowe tworzenie Rad Seniorów na wszystkich szczeblach samorządu: gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Rady miałyby charakter konsultacyjny, doradczy i inicjujący działania, ze szczególnym naciskiem na realizację polityki senioralnej. Pozwoli to pobudzić aktywność obywatelską osób starszych w społeczności lokalnej.

RZECZPOSPOLITA
SAMORZĄDOWA

Samorząd

Rodzina

Młodzi

Seniorzy

Rolnicy

Przedsiębiorcy

Ekologia

Smog

Edukacja

Zdrowie

Kultura

OSP

Infrastruktura

Finanse

DOŁĄCZ DO NAS!