https://www.youtube.com/watch?v=qE2zp4ntSh4
Polskie Stronnictwo Ludowe

Nie ma sprawy ważniejszej
niż Polska

Dołącz do nas

🤝  Poznajmy się!

👋  Bądźmy w kontakcie!

🖐  Trzymaj rękę na pulsie!           

Nowy

Zielony

Ład

POZNAJ NASZ PROGRAM

Rodzina

Wspólnie twórzmy lepsze warunki do życia dla polskich rodzin, w Polsce nie na emigracji.

Seniorzy

Emeryci i renciści zapłacili już swoje przez całe swoje życie. Czas na #EmeryturaBezPodatku!

Młodzi

Decyzje nie mogą zapadać ponad głowami młodych Polaków, a najlepiej odpowiadać ich potrzebom.

Rolnicy

Od ponad 120 lat Ruch Ludowy stoi po stronie wsi. Również i dziś bronimy interesów polskiego rolnika.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Piękna 3A, 00-539 Warszawa
 biuronkw@psl.org.pl
 22 620 60 20
22 654 35 83

KLUB PARLAMENTARNY PSL

Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
kp-psl@kluby.sejm.pl
22 694 23 21
22 694 23 21