Skip to main content

iTornister, czyli edukacyjne tablety z Internetem dla uczniów – to jeden z pomysłów Polskiego Stronnictwa Ludowego na skok edukacji w Polsce w XXI wiek. Ludowcy już go realizują. Pilotażowy program z sukcesami działa w jednej z gmin powiatu płockiego.


– Na konwencji samorządowej w Kraśniku przyjęliśmy program „Rzeczpospolita Samorządowa”. Nasi samorządowcy będą przygotowywali projekty odpowiadające potrzebom lokalnym społecznościom – mówił Piotr Zgorzelski. – Ważnym elementem tego programu jest edukacja – dodawał poseł PSL.

Przedstawiciele PSL kontynuują cykl konferencji w całym kraju, poświęconych najważniejszym problemom Polski. Tym razem Piotr Zgorzelski, poseł PSL, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, oraz samorządowcy mówili o pomyśle ludowców na edukację na miarę XXI wieku. Flagowym pomysłem jest iTornister.

Czym jest iTornister? Z tego programu korzystają już uczniowie oraz nauczyciele w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie. – Uczniowie wszystkie podręczniki i ćwiczenia mają zgromadzone w jednym, niewielkim urządzeniu, pozostają cały czas w kontakcie z nauczycielami, dzięki czemu mogą uzyskiwać na bieżąco pomoc podczas odrabiania prac domowych – powiedział podczas konferencji prasowej PSL w Płocku Andrzej Samoraj, burmistrz miasta i gminy Drobin.

Jak dodaje burmistrz Drobina – Dzięki urządzeniom praca z uczniem jest bardziej zindywidualizowana, a nauczyciel jest w stanie szybciej zdiagnozować trudności, które napotykają konkretni uczniowie – dodał.

Tablety są alternatywą dla ciężkich tornistrów. Jednak to nie jedyna ich zaleta. Pomagają wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z mniejszych miejscowości. To też duża oszczędność dla budżetów domowych ponieważ rodzice nie ponoszą kosztów, związanych z zakupem urządzenia i podręczników ponieważ wszystkie materiały są już zainstalowane.

Pomysł PSL ma na celu zniwelować fatalna decyzję PiS dotyczącą likwidacji gimnazjów. – Likwidacja gimnazjów, które w naszym przekonaniu stanowiły okno na świat dla młodych mieszkańców mniejszych miejscowości, była błędem. Ten projekt rekompensuje złe rozwiązania, które wprowadził PiS i daje dzieciom szansę edukacyjną, którą im zabrano – podkreślił poseł PSL Piotr Zgorzelski.

W planach PSL jest też uruchomienie internatowych klas, gdzie uczniowie mogliby poszerzać swoja wiedzę pod okiem najlepszych nauczycieli.