Skip to main content

Przejęcie przez PKN Orlen kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos to błędne posunięcie, godzące w interesy obu spółek – alarmują ludowcy. Politycy PSL i UED przygotowali projekt uchwały Sejmu wyrażającej sprzeciw w tej sprawie.


W odpowiedzi na apele środowisk samorządowych – Rady Miasta Gdańska i Sejmiku Województwa Pomorskiego, klub PSL-UED w Sejmie przygotował projekt uchwały Sejmu wyrażającej sprzeciw wobec zapowiedzi połączenia dwóch głównych koncernów paliwowych Polski.

„Podpisanie listu intencyjnego przez Ministra Energii i Prezesa PKN Orlen uznaje za błędne posunięcie strategiczne, godzące w interesu obu paliwowych spółek, a także narusza równowagę kapitałową” – czytamy w projekcie uchwały.

Politycy klubu PSL–UED apelują także o „zaprzestanie dalszych prac mających na celu połączenie obu spółek, zachowując odrębność prawną. Wskazują, że nadmierna koncentracja kapitałowa „stanowi naruszenie zasad prawa Unii Europejskiej oraz doprowadzi do powstania pozycji monopolisty na polskim rynku paliw”.

Warto zauważyć, że tworzenie monopolu na rynku paliw zbiega się z planowaną przez rządzących podwyżką cen paliw. Rząd szykuje bowiem nowy podatek. Cena wzrośnie nawet 10 groszy od litra.

W ocenie autorów dokumentu nadmierne tendencje centralistyczne dot. strategicznych spółek Skarbu Państwa prowadzą do braku zrównoważonego rozwoju Polski, a także koncentrują kapitał na zasadach politycznych, a nie na merytorycznej analizie zasadności danej inwestycji.

Posłowie domagają się od Rządu RP przestrzegania ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która na podstawie art. 13 pkt 8 stanowi: „Nie mogą być zbyte akcje należące do Skarbu Państwa – Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”.

Fot. orlen.pl