Skip to main content

Ludowcy zapowiedzieli złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją noweli Prawa łowieckiego. – To jest ustawa bardzo niekorzystna dla rolników, myśliwych a już tym bardziej sołtysów. Liczymy na pomyślny wyrok Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała posłanka PSL Urszula Pasławska.


Ludowcy krytykują przepisy noweli Prawa łowieckiego dotyczące szacowania odszkodowań w wyniku szkód łowieckich. Mają się tym zajmować komisje składające się m.in. z przedstawiciela gminy. Według polityków PSL sołtysi nie chcą szacować szkód, bo na inną funkcję zostali wybrani.


– Ustawa, która została przyjęta głosami wyłącznie PiS, jest naszym zdaniem niezgodna z konstytucją w kilku aspektach. Również wprowadza ona chaos, którego dziś doświadczamy. Na przykład w kwestii szacowania szkód łowieckich, bowiem są za to odpowiedzialni sołtysi. Samorząd, który jest wpisany jako interesariusz w tej sprawie, nie otrzymuje ani złotówki na przeszkolenie, na zapłacenie osobom szacującym. W tej chwili szkody są niewielkie, ale będą narastać – podkreśliła Urszula Pasławska, posłanka PSL pełniąca również funkcję zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Zdaniem ludowców, propozycja rządzących nie jest satysfakcjonująca ani dla myśliwych, ani dla rolników. Według nich rolnicy nie będą otrzymywali kwot adekwatnych do poniesionych strat. Ludowcy uważają, że rolnikom środki na pokrycie szkód łowieckich powinny być zagwarantowane w budżecie państwa. Szacowanie strat natomiast powinna prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Politycy PSL zapowiedzieli złożenie własnego projektu noweli Prawa łowieckiego.

Czytaj także → Prawo łowieckie. Ludowcy składają swój projekt w Sejmie

– Liczymy na korzystny wyrok, na odwrócenie zapisów ustawy i również na ruch ze strony Ministerstwa Środowiska, który ma po prostu zmienić system szacowania szkód – stwierdziła Pasławska.

– Nasz wniosek w żadnym wypadku nie jest wnioskiem ideologicznym. Podpisała się pod nim grupa prawie 60 osób, która zwracała również uwagę na konkretne zapisy, które naszym zdaniem są niezgodne z Konstytucją – powiedziała posłanka PSL Urszula Pasławska.