Category

Wojsko

Wojsko

Bejda: Prywatna armia jednego ministra

Obecny rząd ma niesamowitą zdolność do rozdawania publicznych pieniędzy. Forsując program "500+ karabin" Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada utworzenie piątego rodzaju sił zbrojnych... szkolonego w trybie…
Michał
21 stycznia 2017